ВЕЛИКА БРИТАНІЯ

Розділ 2. Регіони і країни світу.

Тема 1. Країни європи

§ 26. ВЕЛИКА БРИТАНІЯ

Назвіть природні ресурси, які здавна використовували на території країни. Загальні відомості про країну. Офіційна назва Великої Британії – Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, площа – 244,1 тис. км2, населення – 61,8 млн осіб. Форма державного правління – парламентська монархія. Главою держави є королева. У державі не написана Конституція, а законодавство складається з актів конституційного характеру, які в сукупності є Конституцією

країни. Проте відсутність основного закону не заважає населенню країни бути законослухняним. Велика Британія – унітарна держава з наданням прав адміністративної та політичної автономії Шотландії, Уельсу, Північній Ірландії. Країну поділяють на чотири історико-географічні області: Англія, Уельс, Північна Ірландія і Шотландія, особливий статус мають острів Мен і Нормандські острови. Велика Британія має острівні володіння за межами

 ВЕЛИКА БРИТАНІЯ

Мал. 67. Лондон – столиця Великої Британії (1), Вестмінстерський палац (2)

Своєї території, вона зуміла зберегти економічні

зв’язки з колишніми колоніями, створивши Співдружність Британських Націй. Це одна з небагатьох держав ЄС, яка поки що зберігає свою національну валюту фунт стерлінгів.

Столиця держави Лондон – один з найбільших фінансових, економічних, культурних центрів Європи і світу. Тут діє понад 30 музеїв, серед яких Тауер, музей Вікторії та Альберта, музей воскових фігур Мадам Тюссо. Лондон внесено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО як місто, в якому зібрано велику кількість пам’яток культури – Вестмінстерське абатство ХІ ст. з Куточком поетів, Віндзорський замок,

Куточок ораторів у Гайд-парку, колона Нельсона та ін. Привертають увагу й численні парки міста (мал. 67).

Географічне положення. Велика Британія – це острівна країна. Берегова лінія Британських островів значно розчленована численними затоками і утворює великі півострови – Уельс і Корнуолл.

Найближче до Королівства розташована Франція, з якою зв’язок здійснюється через протоки Ла-Манш (тунель під Ла-Маншем) і Па-де-Кале, а також Бельгія і Нідерланди, які межують з ним також по морю. Велику Британію часто називають західними воротами до Європи, що повністю виправдано, бо саме ця країна стоїть на перетині важливих повітряних і морських шляхів Старого світу з Новим. Таке розташування Великої Британії значно впливало на розвиток країни впродовж усієї її історії.

Природні умови і ресурси. Райони Великої Британії дуже відрізняються за рельєфом, кліматом і пануючими ландшафтами. На півночі і заході країни переважає гірський рельєф, на південному сході – рівнинний. Найбільш гористою є територія Шотландії. Значна частина території країни добре освоєна, а близько 3/4 її площі – це сільськогосподарські угіддя (мал. 68).

 ВЕЛИКА БРИТАНІЯ

Мал. 68. Сільськогосподарські угіддя Великої Британії

Велика Британія не відрізняється різноманітністю корисних копалин, проте окремі з них відіграли у свій час суттєву роль у формуванні промислових районів країни. Найбільше значення мали запаси кам’яного вугілля, які зосереджені в трьох басейнах країни – Йоркширському, Нортумберленд-Даренському та Південно-Уельському. Нині роль вугілля суттєво зменшилася. Натомість зріс видобуток нафти й газу на шельфі Північного моря. Велика Британія раніше використовувала власну залізну руду для потреб металургії. Нині галузь перейшла на якіснішу імпортну руду. З інших корисних копалин заслуговують на увагу родовища каоліну, кам’яної та калійної солі. Досліджуються родовища уранових руд.

Клімат Великої Британії морський, дуже м’який і вологий на заході та більш сухий на сході. У грунтовому покриві переважають підзолисті й бурі лісові грунти, які суттєво окультурені і дають високі врожаї. Особливості грунтово-кліматичних умов визначають спеціалізацію сільського господарства західної і східної частин країни.

Річки Великої Британії повноводні, близько розташовані одна до одної, що дало змогу об’єднати їх каналами і створити густу мережу транспортних шляхів. Порізаність берегової лінії і зручність гирлових частин річок, які далеко заходять у суходіл, позитивно впливає на створення портів, які стали важливими транспортними вузлами.

У Великій Британії переважають культурні ландшафти, хоча в багатьох місцях збереглися куточки незайманої природи, що вражають своєю красою всіх відвідувачів.

Народонаселення і культура. Нині для країни характерний низький природний приріст (0,4 %о), з цим пов’язане “старіння нації” і проблеми відтворення працездатного населення. Англійці становлять близько 80 % населення країни. Вони є нащадками англосаксів і норманів. Близько 15 % – це шотландці, валійці та ірландці – нащадки кельтів. До 5 % припадає на іммігрантів з країн Співдружності. За віросповіданням переважають англікани. Серед віруючих є католики і незначна частка мусульман.

Особливості народів і націй

Англійці відрізняються поміркованістю, про яку вони не забувають ні під час роботи, ні під час відпочинку. їм притаманна любов до порядку, комфорту, потяг до розумової діяльності. Вони люблять гарний транспорт, свіжий костюм і багату бібліотеку. Увагу привертає англійський спосіб життя, зокрема прихильність до традицій, повага до королівської сім’ї, своя система мір, лівосторонній рух, традиції в харчуванні, старомодні кеби та омнібуси на вулицях, зневага лондонських клерків до портфелів.

У країні спостерігаються одна з найвищих у Європі густота населення і дуже високий рівень урбанізації. У містах проживає понад 90 % населення. Велика Британія має високоефективний ринок праці, що забезпечує досить високий рівень зайнятості населення. Рівень безробіття приблизно вдвічі нижчий, ніж у Німеччині та Франції. Держава, не втручаючись у регулювання зайнятості населення, активно стимулює створення нових робочих місць у приватному секторі господарства.

Соціальні проблеми сучасної Великої Британії пов’язані з іммігрантами, з якими часто виникають і загострюються трудові конфлікти.

Велика Британія має надзвичайно цікаву й давню культуру. Країна дала світу багатьох діячів науки і культури, серед яких філософ Р. Бекон, мандрівники-дослідники Ф. Дрейк, Дж. Кук, біологи і медики Ч. Дар – він, Ф. Хопкінс, А. Флемінг, літератори В. Шекспір, Д. Дефо, Дж. Свіфт, С. Моем, Р. Кіплінг, Дж. Прістлі та ін., музиканти У. Бьорд, Б. Бріттен, група “Бітлз”.

Господарство. Велика Британія є однією з найрозвинутіших країн світу, провідною торговельною країною, світовим фінансовим центром. ВВП країни становить понад 2 трлн дол. Країна вибудовує свою ринкову модель господарського розвитку, що має такі особливості: мінімум державного втручання і максимум приватної ініціативи. Велика Британія посідає провідне місце в науково-технічних розробках, у розвитку новітніх технологій.

Структура господарства Великої Британії в загальних рисах повторює німецьку. У ній на сферу послуг припадає понад 73 % ВВП, а на промисловість і сільське господарство відповідно лише 25 % і близько 2 %.

Прогноз

За економічним прогнозом Британської торгової палати (БТП) спад економічного розвитку у 2009 р. становив близько 4 %, але вже в 2010 р. фіксується зростання на 1,1 %, а в 2011 р. ВВП Великої Британії, як очікується, зросте на 1,9 %. На думку БТП, зростатиме до середини 2010 р. й кількість безробітних з 2,43 млн до пікової цифри понад 3 млн осіб, або 9,6 % усього працездатного населення.

Пр омисловість. За обсягами промислового виробництва Велика Британія посідає п’яте місце у світі. Як і в інших країнах Західної Європи, у Великій Британії існують галузі, які всіляко підтримуються урядом. Це передусім металургійна промисловість. Нині збереглося п’ять металургійних районів. Однак змінилася географія розміщення металургійної промисловості.

Такою самою галуззю є текстильна промисловість, географія якої збереглася з епохи промислового перевороту. Бавовняна промисловість зосереджена у Ланкаширі, вовняна – в Йоркширі, лляна – у Північній Ірландії, а трикотажна – у Східному Мідленді.

Досить сильними є позиції Великої Британії в енергетичній, нафтохімічній, харчовій галузях промисловості та в багатогалузевому машинобудуванні. Хоча машинобудівний промисловий комплекс зазнав кризи і значних структурних змін, його частка впродовж останніх років зросла. Найбільш значущі позиції в машинобудуванні має виробництво двигунів, літаків і космічного обладнання, виробництво комп’ютерів, телефонів, засобів зв’язку, радіоелектронного обладнання, а також автомобілів. При цьому значно зменшилися обсяги суднобудування, проте Велика Британія залишається одним з найбільших у світі виробників військових та спеціалізованих суден.

Найбільшим центром розвитку електроніки та електротехніки є Лондонська агломерація, проте зростає роль і Глазго, Едінбурга та Данді, які справедливо називають “Силіконовою долиною Шотландії”. Авіаракетна галузь розміщена в Лондоні, Бристолі і Східному Мідленді. Верстатобудування та приладобудування приурочені до Бірменгена, а важке машинобудування – до металургійних районів Північного Сходу Англії.

Провідні підприємства

Лідери британської економіки. П’яте місце у світі за торговельним обігом посідає нафтопереробна компанія “Брітіш Петроліум”. Наступна за нею авангардна трійка представлена виробництвом первинних пластмас і пластику, фармацевтичних товарів (компанія “GSK”) та органічної хімії. Британські компанії “Брітіш Телеком”, “Ракал Електронікс”. “Сіменс Плессі” є традиційно сильними в електротехнічній промисловості. Приватизована компанія “Брітіш Аероспейс” спеціалізується на випуску широкого спектру космічних апаратів, ракет, літаків тощо, а “Роллс – Ройс” – один зі світових лідерів з виробництва авіадвигунів. Харчова промисловість представлена багатьма гігантами, серед яких “Юнілевер” – британсько-нідерландський консорціум, торговельний обіг якого понад 50 млрд євро, а кількість зайнятих становить понад 250 тис. осіб.

Сільське господарство Великої Британії є типовим для постіндустріальних країн ЄС з досить низькою часткою у структурі ВВП та з високим рівнем фінансової підтримки з боку держави та країн ЄС.

Проблема

Обсяги виробництва продукції в аграрному секторі господарства країни постійно скорочуються, що пояснюється аграрною політикою ЄС, спрямованою на контроль за обсягами продукції, що випускається, та частими хворобами сільськогосподарських тварин останніми роками. Поміркуйте, як вирішити проблему збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції і при цьому виконати всі угоди “Спільної аграрної політики” країн ЄС.

Сільське господарство характеризується наявністю великих землевласників (лендлордів), які здають свої землі в аренду, особливо на південному сході країни. У структурі галузі переважає тваринництво, що зумовлено наявністю цілорічних продуктивних пасовищ. Основними галузями тваринництва, як і в інших країнах Західної Європи, є розведення великої рогатої худоби, свинарство і птахівництво. У рослинництві третина земель охоплена зерновими культурами, серед яких провідними є пшениця і ячмінь. На половині ріллі вирощують багаторічні трави, незначні ділянки відведені під вирощування картоплі, цукрового буряку, городини та ягід.

Сфера послуг. Враховуючи острівне положення країни, важливою галуззю сфери послуг є транспорт, представлений усіма видами. Після

Введення в експлуатацію Трансламаншського тунелю, завдовжки понад 50 км, країна отримала прямий вихід до континентальної транспортної системи. Велика Британія посідає одне з перших місць у Європі за розвитком морського транспорту. Вона володіє однією з найбільших авіакомпаній світу (“Брітіш Ейрвейз”), яка за протяжністю авіаліній є абсолютним лідером у Європі, проте за торговельним обігом поступається німецькій “Люфтганзі”.

Досить сильними є позиції Великої Британії в галузі телекомунікацій, банківському секторі, концентрація та централізація в якому призвела до формування потужних фінансових груп. Частка британських банків у міжнародному кредитуванні перевищує 20 %.

Велика Британія відіграє значну роль у сфері туризму. Вона є країною переважно ділового, пізнавального, спортивного та освітнього туризму. Крім Лондона, привабливими для туристів є молодіжний центр країни Ліверпуль, університетські міста Оксфорд та Кембридж, шотландські міста Единбург і Глазго – центри мистецтва і проведення фестивалів, Кардифф – столиця Уельсу, яка збирає шанувальників пам’яток Середньовіччя, а також курортні райони на півдні Англії (Боримут).

Рівень розвитку господарства в окремих районах Великої Британії неоднаковий, що зумовлено як історичними чинниками, так і сучасними тенденціями. Провідні позиції в розвитку господарства країни посідають райони Південної Англії, серед яких Південний Схід. Райони Центральної Англії більше ніж інші залежать від розвитку обробних галузей промисловості. Північні райони Англії відрізняються насиченістю давніх традиційних галузей господарства. Райони національної окраїни, що включають Уельс, Шотландію та Північну Ірландію, з депресивних перетворилися на території інтенсивного промислового і сільськогосподарського розвитку.

Зовнішньоекономічна діяльність. Як і більшість країн Західної Європи, Велика Британія значну увагу приділяє зовнішній торгівлі, частка якої у світовій торгівлі становить близько 6 %. Основними промисловими товарами, які країна постачає на зовнішні ринки, є продукція машинобудування, хімічної та хіміко-фармацевтичної галузей. Надзвичайно конкурентоспроможними на світовому ринку є харчові концентрати, кондитерські вироби, тютюн і різноманітні напої. Основними статтями імпорту є промислове обладнання, технології, паливо, продукти харчування.

Країна здійснює 10 % світового експорту послуг – банківських, страхових, брокерских, консультативних, а також у галузі комп’ютерного програмування.

Велика Британія є потужним світовим інвестором. Значна частина інвестицій припадає на країни ЄС, зокрема на Німеччину (особливо Східну). А в самому Королівстві високою є частка інвестицій із США.

Відносини Великої Британії з Україною набувають дедалі більш стійкого і динамічного характеру. Спостерігається тенденція щодо збільшення обсягів взаємної торгівлі. У структурі товарообігу лідерами є текстильна промисловість, продукція чорної металургії і хімічної промисловості. Велика Британія входить до числа великих інвесторів України, посідаючи п’яте місце серед країн-інвесторів. Найбільша частка інвестицій спрямовується в харчову промисловість, машинобудування, внутрішню торгівлю. Створюються спільні українсько-британські підприємства.

УЗАГАЛЬНЕННЯ

Велика Британія – парламентська монархія, унітарна держава, має острівні володіння за межами своєї території.

Країна не відрізняється різноманітністю мінерально-сировинних ресурсів, значна частина її території добре освоєна і зайнята сільськогосподарськими угіддями.

Велика Британія – це держава з низьким природним приростом, високою густотою населення і урбанізацією, у її національному складі переважають англійці.

Провідними галузями промисловості країни є енергетика, нафтохімічна, хіміко-фармацевтична, харчова галузь промисловості та багатогалузеве машинобудування.

У структурі сільського господарства Великої Британії переважає тваринництво.

Сильними є позиції Великої Британії в транспорті, галузі телекомунікацій, банківському секторі.

Велика Британія є провідною торговельною країною і потужним інвестором.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ВЕЛИКА БРИТАНІЯ - Географія


ВЕЛИКА БРИТАНІЯ