Верховний Суд України

Верховний Суд України – найвищий судовий орган у системі загальних судів України, що здійснює судовий контроль і нагляд за судовою діяльністю судів республіки. В. С. У. в межах своїх повноважень розглядає справи як суд першої інстанції, у касаційному порядку, у порядку нагляду і у зв’язку з ново виявленими обставинами; вивчає й узагальнює судову практику, аналізує судову статистику і дає керівні роз’яснення судам з питань застосування законодавства, які є обов’язковими для судів, інших органів і службових осіб, що застосовують закон,

з якого дано роз’яснення; здійснює контроль за виконанням судами керівних роз’яснень Пленуму Верховного Суду України; вирішує в межах своїх повноважень питання, що випливають з міжнародних договорів України; здійснює інші повноваження, пов’язані з діяльністю загальних судів України. В. С. У. як суду першої інстанції підсудні кримінальні справи щодо народних депутатів України. Крім того, він має право прийняти до свого розгляду будь-яку справу, підсудну нижче стоячому суду, в разі її особливої складності або виняткового громадського значення. В. С. У. діє у складі Пленуму Верховного Суду України,
судової колегії в цивільних справах, судової колегії в кримінальних справах і військової колегії. Організаційні питання роботи В. С. У. розглядає Президія В. С. У. За чинним законодавством вона діє у складі Голови Верховного Суду України 7 його заступників і суддів. Судові колегії В. С. У. розглядають справи як суд першої інстанції, в касаційному порядку, в порядку нагляду і у зв’язку з нововиявленими обставинами. У касаційному порядку судові колегії розглядають справи за касаційними скаргами та касаційними поданнями прокурора на судові рішення, які не набрали законної сили. У порядку нагляду судові колегії В. С. У. розглядають судові справи за протестами Голови Верховного Суду України, Генерального прокурора України, їх заступників на судові рішення, що набрали законної сили, районних (міських), міжрайонних (окружних) судів, Верховного суду Автономної Республіки Крим, обласних, міжобласного, Київського та Севастопольського міських судів, військових судів гарнізонів, регіонів і військово-морських сил. Перегляд кримінальних справ у зв’язку з нововиявленими обставинами відбувається за правилами, встановленими для перегляду справ у порядку нагляду. В. С. У. має право законодавчої ініціативи, при ньому діє Науково-консультативна рада.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


Верховний Суд України - Довідник з правознавства


Верховний Суд України