ВИБІРКА ОДНОСТУПЕНЕВА

Соціологія короткий енциклопедичний словник

ВИБІРКА ОДНОСТУПЕНЕВА – вибірка, в якій на першому етапі відбору об’єкти репрезентації і одиниці спостереження збігаються. Як правило, такі вибірки застосовуються у випадку, якщо генеральна сукупність має порівняно невеликий обсяг. У такому разі при відборі одиниць спостереження використовуються методи випадкового відбору, крім районованого і гніздового. Однак є можливим застосування В. о. і для великомасштабних досліджень. У цьому разі сукупність формується за допомогою методів спрямованого відбору.

Дослідник далеко не завжди може скористатися В. о. На заваді цьому стоять дві досить серйозні обставини: по-перше, значні труднощі зі складанням повних списків одиниць спостереження для великомасштабних досліджень, по-друге, при В. о. одиниці спостереження “розпорошені” на великій території, що значно утруднює організацію дослідження й багатократно збільшує витрати на його проведення.

Див. Вибірка багатоступенева, Об’єкти репрезентації, Генеральна сукупність.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


ВИБІРКА ОДНОСТУПЕНЕВА - Довідник з соціології


ВИБІРКА ОДНОСТУПЕНЕВА