ВИБІРКОВА СУКУПНІСТЬ

Соціологія короткий енциклопедичний словник

ВИБІРКОВА СУКУПНІСТЬ – частина генеральної сукупності, об’єкти якої виступають як основні об’єкти спостереження. Ця частина генеральної сукупності відбирається за спеціальними правилами так, щоб її характеристики відображали властивості всієї генеральної сукупності. Таким чином, досліджується лише частина генеральної сукупності, але так, що є можливість отримати повне уявлення про всю сукупність у цілому. Це, в свою чергу, дає економію часу, людських ресурсів і матеріальних витрат.

В.

с. повинна відображати основні (з т. з. мети дослідження) властивості генеральної сукупності. З урахуванням розподілу цих властивостей проектується вибірка і оцінюється її якість; їх використовують у табл. сполученості при аналізі результатів за ознаками, найбільш цікавими для дослідників. При цьому мається на увазі, що відтворення у вибірці генеральних розподілів контрольованих ознак забезпечує її репрезентативність і за ознаками, які не були використані в проектуванні вибірки. Коректність такого припущення значною мірою залежить від специфіки предмета дослідження, від правильного вирішення проблеми взаємозв’язку емпіричного об’єкта дослідження з його описом.

Див. Генеральна сукупність.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ВИБІРКОВА СУКУПНІСТЬ - Довідник з соціології


ВИБІРКОВА СУКУПНІСТЬ