ВИД ЕКСПЛУАТОВАНИЙ

Екологія – охорона природи

ВИД ЕКСПЛУАТОВАНИЙ – вид, який прямо чи опосередковано використовується у нар. госп-ві: в технол. процесах, с. г., лісівництві, рибальстві, мисливському госп-ві, меліорації, рекреації, побуті тощо.
ВИД ЕКСПЛУАТОВАНИЙ - Довідник з екології


ВИД ЕКСПЛУАТОВАНИЙ