ВИД ЕВРИТОПНИЙ

Екологія – охорона природи

ВИД ЕВРИТОПНИЙ – вид, що заселяє різні біотопи (тобто поширений у різних місцях існування, без будь-якої конкретної пристосованості).
ВИД ЕВРИТОПНИЙ