ВИД-ІНДИКАТОР

Екологія – охорона природи

ВИД-ІНДИКАТОР – рослина, тварина чи мікроорганізм, наявність, кількість або зміна стану яких указує на характер або зміну властивостей довкілля (лишайники – індикатори чистоти повітря, деякі водорості та найпростіші – індикатори чистоти води).
ВИД-ІНДИКАТОР