ВИД ВІДНОВЛЕНИЙ

Екологія – охорона природи

ВИД ВІДНОВЛЕНИЙ – вид, число особин або різноманітність популяцій якого, а також розмір ареалу досягли рівня, безпечного стосовно загрози їх раптового зникнення чи вимирання.
ВИД ВІДНОВЛЕНИЙ