Відчуття і сприйняття

Розділ 13 ФОРМУВАННЯ ПОВЕДІНКИ І ПСИХІКИ ЛЮДИНИ

§ 69. Відчуття і сприйняття

Функції відчуття і сприйняття. Аби діяти, людина має отримувати інформацію про стан навколишнього середовища. її ви одержуєте завдяки процесам відчуття і сприйняття.

Вам відомо, як унаслідок роботи сенсорних систем виникають зорові, тактильні, слухові та інші відчуття. Проте ми живемо не у світі розрізнених кольорових плям, а у світі предметів, певним чином розташованих у просторі. І звуки, які ми чуємо, зазвичай організовані в певні ритмічні послідовності

або утворюють мелодію. Цілісні образи предметів, звукових явищ та інших подій у середовищі, що вас оточує, виникають у процесі сприйняття. На підставі зорових, слухових і тактильних образів формується уявлення людини про простір, рух і час.

Під час сприйняття людина завжди активно взаємодіє з об’єктом. Завдяки цьому створюється його образ, уточнюються деталі. Це відбувається не лише під час тактильного сприйняття предметів. Навіть коли здається, що ми просто дивимося на об’єкт, наші очі безперервно рухаються, формуючи образ предмета (мал. 69.1). Ці образи карбуються в пам’яті і опосередковують

подальше сприйняття навколишнього світу.

 Відчуття і сприйняття

Мал. 69.1. Рухи очей під час розглядання скульптури Нефертиті

Властивості сприйняття. Ми постійно зіставляємо те, що побачили, почули або відчули, з образами, які містяться в пам’яті. Завдяки впізнаванню, тобто осмислюванню, зорові, тактильні, слухові образи предметів, з якими ми вже стикалися у своєму досвіді, виникають майже миттєво. Проте процес осмислювання можна “впіймати”, коли, наприклад, у невизначених об’єктах ви раптом відшукуєте образи знайомих предметів – у закрутках малюнка на килимі бачите око або ніс, у хмарах – зображення тварин тощо. Завдяки осмисленості сприйняття вдається впізнати об’єкт, навіть коли він спотворений. Саме тому ми можемо прочитати слова, що написані нерозбірливо.

Машина, яка стоїть на значній відстані, здається дуже маленькою, проте ви сприймаєте її не як іграшкову, а цілком правильно оцінюєте її розміри. Ви сприймаєте знайому мелодію як ту саму незалежно від того, на якому інструменті її виконують. Усе це – прояви константності сприйняття. Завдяки цій його властивості ми сприймаємо навколишній світ як відносно незмінний.

Сприйняття залежить від того, що є для нас у даний момент найбільш значущим. Саме ці об’єкти ми виділяємо із усього оточення, яке сприймається менш чітко. Так, учитель може не почути гучних кроків у коридорі, але негайно від – реагує на шепіт у класі під час контрольної роботи. Саме вибірковість сприйняття підпорядковує його нашим потребам, намірам і дає змогу орієнтуватися в навколишньому світі у відповідності до них.

 Відчуття і сприйняття

Мал. 69.2. За принципом “хорошої форми” ми сприймаємо малюнок як голову тварини

 Відчуття і сприйняття

Мал. 69.3. Залежно від вибору “фігури” і “фону” ми бачимо зображення різних тварин

 Відчуття і сприйняття

 Відчуття і сприйняття

Мал. 69.4. Ілюзії сприйняття розміру (а) і інтенсивності кольору об’єктів (б)

Закономірності й ілюзії сприйняття. Якими є принципи формування цілісних і зв’язних образів? За принципом “хорошої форми” серед багатьох об’єктів ми насамперед сприймаємо ті, що є симетричними, простими, цілісними. Переконатися в цьому можна, розглядаючи мал. 69.2. У відповідності до принципу “фігура і фон” ми формуємо образ ситуації так, що певний об’єкт (“фігура”) сприймається чіткіше, ніж його оточення (“фон”) (мал. 69.3).

Чи завжди наше сприйняття є безпомилковим? Інколи його похибки пов’язані з умовами, за яких відбувається цей процес: так, спотворення образу об’єкта може бути наслідком його поганої освітленості або стану втоми, у якому перебуває людина. Проте є помилки сприйняття, обумовлені самими закономірностями цього процесу. Такі помилки називають ілюзіями сприйняття. На сприйняття форми і розмірів предмета можуть впливати об’єкти, що його оточують. Порівняйте розмір кіл усередині конфігурації (мал. 69.4 а), і ви скажете: коло зліва більше. Насправді кола однакові – просто предмет в оточенні дрібних об’єктів здається більшим, ніж у разі, якщо він розміщений серед предметів великого розміру. Вертикальні лінії завжди видаються довшими, ніж горизонтальні, світлий предмет видається більшим за розміром, аніж темний. Існують й ілюзії сприйняття кольору: той самий предмет на темному фоні виглядає світлішим, ніж на світлому (мал. 69.4 б).

Виникають ілюзії і в сприйнятті часу. Зі свого досвіду ви знаєте, як довго тягнеться час, якщо він ненасичений подіями, приємними емоціями. І навпаки, об’єктивно той самий проміжок часу видається коротшим, якщо ви активно із задоволенням працюєте або відпочиваєте.

Як властивості, так і ілюзії сприйняття люди свідомо використовують у повсякденному житті для управління увагою, створення певного емоційного стану тощо.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Відчуття і сприйняття - Біологія


Відчуття і сприйняття