Відділ Червоні водорості – Нижчі спорові рослини – водорості

Біологія
Ботаніка

Нижчі спорові рослини – водорості

Відділ Червоні водорості

Червоні водорості – численна і різноманітна група, що характеризується наявністю пігментів, які виконують функцію оптичних сенсибілізаторів. Завдяки цьому червоні водорості здатні уловлювати незначну кількість світла і заселяти глибини, недоступні представникам інших відділів. Майже всі червоні водорості багатоклітинні, мають форму ниток, розгалужених ниток, кущиків.
Відділ Червоні водорості – Нижчі спорові рослини – водорості