ВІДДІЛ ПОКРИТОНАСІННІ (КВІТКОВІ) – ПІДЦАРСТВО ВИЩІ РОСЛИНИ – ЦАРСТВО РОСЛИНИ – НАДЦАРСТВО ЕУКАРІОТИ

Довідник з біології

РОСЛИНИ

НАДЦАРСТВО ЕУКАРІОТИ

ЦАРСТВО РОСЛИНИ

ПІДЦАРСТВО ВИЩІ РОСЛИНИ

ВІДДІЛ ПОКРИТОНАСІННІ (КВІТКОВІ)

Покритонасінні рослини – еволюційно-наймолодша та найчисленніша група рослинного світу. Відділ включає близько 250 тис. видів, які ростуть у всіх кліматичних зонах і складають осно­вну масу рослинної речовини біосфери. їх вегетативна структура надзвичайно різноманітна. Сюди відносяться і гігантські евкаліп­ти, дерева висотою більше 100 м. зі стовбурами майже 20 м. в об­хваті, й дрібні ряски, прості

за будовою плаваючі однодольні, ко­трі часто не перевищують у довжину 1 мм. Деякі покритонасінні – ліани, що високо забираються в полог дощового тропічного лі­су, інші – епіфіти, що населяють цей полог. Багато квіткових, наприклад кактуси, пристосовані до зростання в украй посушли­вих умовах. Вже більше 100 млн. років представники цього відді­лу панують на суші. Широке розповсюдження й різноманітність будови квіткових зумовлено придбанням ними в процесі еволюції низки прогресивних рис. До них відносяться:

1. Формування квітки – органа, який суміщає функції стате­вого й безстатевого розмноження.

2.

Утворення у складі квітки зав’язі, що містить в собі насінні зачатки й оберігає їх від дії несприятливих умов середовища (висихання, коливання температури тощо). Наявність зав’язі

Послужила підставою для назви цієї групи рослин покритона­сінними.

3. Подвійне запліднення, в результаті якого утворюється триплоїдний (а не гаплоїдний, як у голонасінних) ендосперм.

4. Запасаюча (живильна) тканина.

5. Редукція гаметофіта (чоловічий гаметофіт – пилкове зерно – складається з двох клітин: вегетативної і генеративної; генера­тивна поділяється, утворюючи два спермія. Жіночий гамето­фіт складається із восьми клітин зародкового мішка).

6. Ускладнення й високий ступінь диференціації вегетативних органів і тканин (рис. 23).

 ВІДДІЛ ПОКРИТОНАСІННІ (КВІТКОВІ)   ПІДЦАРСТВО ВИЩІ РОСЛИНИ   ЦАРСТВО РОСЛИНИ   НАДЦАРСТВО ЕУКАРІОТИ

Рис. 23. Основні системи рослинного організму: А – коренева; Б – пагінна: А: 1 – головний корінь, 2 – бічний корінь, 3 – кореневі волоски; Б: 4 – пазушна брунька, 5 – черешок, 6 – листкова пластинка, 7 – вузол, 8 – міжвузля, 9 – квіткова брунька, 10 – верхівкова брунька, 11 – чашолисток, 12 – пелюстка, 13- маточка, 14 – тичинка, 15 – квітконіжка, 16 – продих, 17 – асиміляційна тканина, 18 – ядро, 19 – клітинна стінка, 20 – хлоропласти, 21 – цитоплазма.

Зокрема, покритонасінні мають найбільш досконалу провідну систему, що забезпечує швидку течію води та мінеральних солей від коріння до листя і квіток і швидкий відтік органічних речовин від листя до стебла й коріння.

У покритонасінних рослин спостерігається найбільша різно­манітність їх життєвих форм, які зводяться до двох основних ти­пів – деревному (дерева й чагарники) і трав’янистому. Трави складають велику частину видів покритонасінних рослин. Вони пристосовані до життя в умовах, які характеризуються різкими коливаннями умов зовнішнього середовища.

У результаті виникнення різноманітних життєвих форм (де­рева, чагарники, кущі, напівчагарники, багаторічні трави, одно­річні трави тощо) квіткові виявилися єдиною групою рослин, що створюють складні багатоярусні угруповання.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ВІДДІЛ ПОКРИТОНАСІННІ (КВІТКОВІ) – ПІДЦАРСТВО ВИЩІ РОСЛИНИ – ЦАРСТВО РОСЛИНИ – НАДЦАРСТВО ЕУКАРІОТИ - Довідник з біології


ВІДДІЛ ПОКРИТОНАСІННІ (КВІТКОВІ) – ПІДЦАРСТВО ВИЩІ РОСЛИНИ – ЦАРСТВО РОСЛИНИ – НАДЦАРСТВО ЕУКАРІОТИ