ВИДИ КОРЕНІВ ТА ЇХ ВИДОЗМІНИ

ТЕМА 3 РОСЛИНИ

§24. ВИДИ КОРЕНІВ ТА ЇХ ВИДОЗМІНИ

Пригадайте, які речовини необхідні для живлення рослин. Які функції кореня?

Ми вже згадували, що важливою функцією кореня є утримання рослини в грунті.

Які є види коренів? На малюнку 103 зображено різні види коренів: головний, бічні та додаткові.

Головний корінь глибоко проникає у грунт і надійно втримує надземну частину рослини. Він завжди один. Додаткові корені утворюються на будь-якій частині рослини (на стеблі, листках), але не на головному корені. Завдяки галуженню від головного

та додаткових коренів послідовно відходять бічні корені першого, другого, третього і т. д. порядків.

Які є типи кореневих систем?

Численні розгалуження коренів разом з головним утворюють кореневу систему, яка міцно закріплює рослину в грунті. Кореневі системи бувають стрижневі та мичкуваті (мал. 104).

У стрижневій кореневій системі найкраще розвинений головний корінь (мал. 104, 1). Він помітно вирізняється серед інших за розмірами. Прикладом стрижневої кореневої системи є корені кульбаби, люпину, люцерни, щавлю, квасолі тощо.

Якщо головного кореня немає або він малопомітний серед численних

додаткових і бічних коренів, то таку кореневу систему називають мичкуватою (мал. 104, 2). Вона розвинена в пшениці, жита, кукурудзи, цибулі, часнику тощо.

 ВИДИ КОРЕНІВ ТА ЇХ ВИДОЗМІНИ

Мал. 103. Зовнішня будова кореня:

1 – головний корінь; 2 – бічні корені; 3 – додаткові корені

 ВИДИ КОРЕНІВ ТА ЇХ ВИДОЗМІНИ

Мал. 104. Приклади різних кореневих систем: 1 – стрижнева; 2 – мичкувата

Так, для посилення розвитку додаткових коренів у поверхневих шарах грунту, де більше поживних речовин, рослини підгортають, присипаючи основу рослини грунтом (мал. 105,1). Під час висаджування розсади овочевих і декоративних рослин у відкритий грунт у проростка відщипують кінчик головного кореня. Це посилює галуження кореневої системи за рахунок утворення та розростання бічних коренів (мал. 105, 2). Такий спосіб висаджування називають пікіруванням.

У садівництві, квітникарстві та овочівництві застосовують різні прийоми для формування потужної кореневої системи.

Люди висаджують рослини з потужними кореневими системами (акацію білу, сосну звичайну, гледичію, терен, шипшину, глід та ін.) для закріплення пісків, ярів, стрімких берегів водойм.

Крім основних (утримування рослини в грунті, мінеральне живлення та транспортування розчинів поживних речовин до надземної частини), корінь може виконувати й додаткові функції. Так виникають його видозміни.

Які бувають видозміни підземних коренів? У деяких рослин у головному корені і в основі пагона відкладаються запасні поживні речовини. Ці частини рослини потовщуються та перетворюються на коренеплід. Таку видозміну кореня разом з основою пагона можна спостерігати в добре відомих вам рослин: буряка (мал. 106, 1), моркви, редьки.

У жоржин, батату запасні поживні речовини відкладаються в потовщених бічних або додаткових коренях, які набувають бульбоподібної форми. Такі видозміни кореня називають бульбокоренями, або кореневими бульбами (мал. 106, 2).

 ВИДИ КОРЕНІВ ТА ЇХ ВИДОЗМІНИ

Мал. 105. 1. Підгортання. 2. Пікірування

 ВИДИ КОРЕНІВ ТА ЇХ ВИДОЗМІНИ

Мал. 106. Видозміни кореня:

1 – коренеплід буряка; 2 – бульбокорені батату; 3 – дихальні корені болотяного кипариса; 4 – опорні корені кукурудзи

Дихальні корені (як-от у болотяного кипариса) характерні для рослин, що зростають на болотах і надмірно зволожених грунтах, де відчувається гостра нестача кисню (мал. 106, 3). Вони забезпечують постачання кисню безпосередньо з повітря до клітин кореневої системи для їхнього дихання.

У рослин з високим стеблом можуть утворюватися додаткові корені, які виконують функцію підпорок. Це так звані опорні корені, притаманні, наприклад, кукурудзі (мал. 106, 4).

У рослин, які оселяються на стовбурах дерев, можуть виникати повітряні корені. Це додаткові корені, які відходять від стебла і звисають у повітрі. Зазвичай вони характерні для рослин тропічних лісів, де в повітрі завжди багато вологи. Повітряні корені притаманні тропічним орхідеям (мал. 107), чиї яскраві квітки здатні задовольнити вишуканий смак будь-якої людини.

У деяких рослин (як-от у вишні чи сливи) на коренях закладаються додаткові бруньки. З них розвиваються кореневі проростки, що дають початок новим рослинам.

 ВИДИ КОРЕНІВ ТА ЇХ ВИДОЗМІНИ

Мал. 107. Повітряні корені орхідеї

Яке значення видозмін коренів у житті рослин і господарстві людини? Видозміни коренів є пристосуванням рослин до певних умов зростання. Так, коренеплоди розвиваються в багатьох дворічних (морква, петрушка, буряк) та деяких багаторічних (хрін) рослин. Протягом першого року життя над грунтом на вкороченому стеблі формуються лише листки. Утворені в них органічні речовини поступово накопичуються в головному корені, який при цьому потовщується. Восени листки відмирають, а коренеплоди зимують у грунті. Наступного року завдяки накопиченим у коренеплоді поживним речовинам ці рослини утворюють квітки та плоди. Таку саму роль у житті рослин відіграють і бульбокорені. Отже, коренеплоди та бульбокорені дають змогу рослинам переживати несприятливі періоди.

Людина вживає коренеплоди в їжу (морква, буряк, ріпа, редька, пастернак, петрушка, хрін, селера), використовує як корм для тварин (кормовий буряк, ріпа, турнепс), як сировину для харчової промисловості (цукровий буряк). З найдавніших часів видозміни кореня застосовують для лікування багатьох хвороб. Не одне тисячоліття для цього слугують людям солодка гола та багато інших рослин.

УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ

– Існують різні види коренів: головний, бічні та додаткові. Від головного та додаткових коренів можуть відгалужуватися бічні.

– Сукупність усіх коренів рослини становить її кореневу систему.

– Корені рослин здатні виконувати додаткові функції, що є пристосуванням до певних умов зростання. При цьому їхня будова змінюється і виникають їхні видозміни: коренеплоди, бульбокорені, дихальні корені, опорні, повітряні корені тощо.

Поповніть свій біологічний словник: головний, додаткові та бічні корені, стрижнева та мичкувата коренева система, видозміни коренів.

ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ

Виберіть одну правильну відповідь

1. Позначте рослину, у якої стрижнева коренева система: а) пшениця; б) кукурудза; в) цибуля; г) кульбаба.

2. Позначте видозміну кореня в буряка, моркви, редьки: а) бульбокорені;

Б) коренеплоди; в) опорні корені; г) дихальні корені.

3. Позначте видозміну кореня в тропічних орхідей: а) опорні корені; б) повітряні корені; в) коренеплоди; г) бульбокорені.

Дайте відповідь на запитання

1. Які бувають види коренів?

2. Як людина може впливати на формування кореневої системи?

3. Які бувають видозміни кореня?

Як людина використовує у своєму господарстві видозміни коренів?

Завдання (виконуйте в групах). Користуючись додатковими джерелами інформації, наведіть приклади рослин з такими видозмінами коренів: бульбокорінь, дихальні, опорні, чіпкі, повітряні.

Поміркуйте! Які видозмінені корені ви вживаєте в їжу?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ВИДИ КОРЕНІВ ТА ЇХ ВИДОЗМІНИ - Біологія


ВИДИ КОРЕНІВ ТА ЇХ ВИДОЗМІНИ