Види опадів і закономірності їхнього розподілу на земній кулі

РОЗДІЛ 3 ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА

Тема 2. Атмосфера

§ 39. Види опадів і закономірності їхнього розподілу на земній кулі

Пригадайте

Які опади найчастіше бувають у вашій місцевості?

Коли випадає сніг?

Народжені хмарами. Вода, яка випадає з хмар у вигляді дощу, снігу, крупи, граду, є атмосферними опадами. Опади дають лише ті хмари, у яких краплини води і кристалики льоду збільшуються до таких розмірів, що не можуть утримуватися у завислому стані й під дією сили тяжіння Землі падають на її поверхню. Вчені помітили, що опади випадають

переважно з хмар змішаного типу, в яких є і крапельки води, і кристалики льоду. Падаючи, кристалики льоду наштовхуються на окремі частки водяної пари та переохолоджені краплі води і приморожують їх. У результаті цього їхні об’єм та маса збільшуються. Якщо в нижній частині хмари або під хмарою температура додатна, кристалики льоду тануть і випадає дощ, якщо від’ємна – випадає сніг або крупа.

Кількість опадів вимірюють за шаром води в міліметрах або сантиметрах за допомогою опадомірів різних конструкцій та плювіографа, який безперервно фіксує зміни інтенсивності дощу (мал. 110).

Біла ковдра

Землі. Так називають снігові опади, що вкрили землю. Сніг – це тверді атмосферні опади, що випадають із хмар у вигляді крижаних кристаликів (мал. 111). Вони утворюються у хмарах, розташованих вище рівня від’ємних температур. Унаслідок переходу водяної пари з газоподібного стану в твердий вони поступово збільшуються і злипаються між собою. Спочатку форма кристалів нагадує правильну шестигранну пластинку. З хмари до земної поверхні сніжинка вирушає вже шестикутною зірочкою.

 Види опадів і закономірності їхнього розподілу на земній кулі

Мал. 110. Опадомір (1) і плювіграф (2)

 Види опадів і закономірності їхнього розподілу на земній кулі

Мал. 111. Сніг (1) і сніжинки (2)

Дивовижні явища

Різноманіття сніжинок. Відомо понад 5000 різних форм сніжинок. Це зірочки, пластинки, стовпчики, голки, деревоподібні кристали, що нагадують стебла папороті тощо. Сніжинки бувають розмірами від 0,1 до 7 мм. Швидкість падіння сніжинок у спокійному повітрі дуже мала – 0,5-1,0 м/с. Але зазвичай сніг летить, гнаний вітром, утворюючи з ним єдиний сніговітровий потік. Перенесення снігу вітром називають завірюхою, заметіллю, метелицею, сніговієм, сніговицею, сніговійницею, віхолою, завією, заметою, метіллю, хуртовиною, хугою, хуговієм, хурделицею, хурдигою, хуртечею, хвижею.

Опади, що утворюються прямо з повітря. Під час охолодження повітря біля земної поверхні також утворюються опади. Вони “осідають” на землю, траву, дерева, кущі тощо у вигляді роси, інею або паморозі (мал. 112). Роса утворюється теплої пори року, коли вночі за безхмарного неба швидко охолоджується поверхня Землі та приземні шари повітря. При цьому повітря насичується водяною парою, що перетворюється на краплини води – росу. Роса утворюється також там, де є туман. Іній – тонкий шар кристаликів льоду на земній поверхні. Він утворюється так само, як і роса, тільки за температури, нижчої 0 °С. Часто з інеєм плутають паморозь. На відміну від інею, паморозь – це пухкі білі скупчення кристаликів льоду, що налипають на гілках дерев, дротах та інших предметах під час сильних морозів і туманів.

Нерівномірність планетарного розподілу опадів. Основними чинниками формування опадів є висхідний рух повітря, наявність у повітрі водяної пари, достатньої для утворення опадів, утворення атмосферного фронту і підвищення рельєфу (мал. 113).

 Види опадів і закономірності їхнього розподілу на земній кулі

Мал. 112. Роса (1), іній (2)

Основним постачальником води в атмосферу є Світовий океан. Тому над ним в цілому опадів випадає більше, ніж над суходолом.

На земній кулі найбільша кількість опадів – від 2000 до 3000 мм за рік – буває поблизу екватора. В тропічних широтах кількість опадів значно зменшується. У пустелях випадає менш як 250 мм. Наприклад, у деяких пустелях на півночі Африки опадів менше 100 мм на рік, а подекуди роками не випадає жодної краплини води.

З наближенням до помірних широт кількість опадів збільшується, оскільки в цій зоні добре розвинуті висхідні потоки повітряних мас і діють атмосферні фронти та циклони. Так, на більшій частині Європи випадає від 600 до 1000 мм опадів.

Від помірних і до полярних широт кількість опадів зменшується. Це зумовлено зниженням температури і вмісту вологи у повітрі та переважанням низхідних потоків повітря. У приполярних широтах Північної півкулі кількість опадів коливається у межах 150-300 мм за рік.

У Південній півкулі випадає загалом більше опадів, ніж у Північній, оскільки в ній переважають водні простори. Але загальні особливості розподілу опадів тут такі самі, як і в Північній півкулі.

 Види опадів і закономірності їхнього розподілу на земній кулі

Мал. 113. Утворення опадів: а) коли є висхідний рух повітря; б) коли є підвищення рельєфу: в) на атмосферному фронті

 Види опадів і закономірності їхнього розподілу на земній кулі

Мал. 114. Розподіл опадів на Землі

Розподіл опадів на земній кулі зазначають на спеціальних географічних картах (мал. 114).

Широтний розподіл опадів на земній кулі порушується впливом окремих вітрів, океанічних течій і рельєфом. Так, дуже багато опадів випадає в зоні дії мусонів (пригадайте, де поширені ці вітри). Проте найбільшу кількість опадів на Землі спостерігають на південних схилах Гімалаїв. Тут у містечку Черапунджі у середньому випадає 11 000 мм опадів за рік! Основною причиною цього є підняття вологого повітря, спричинене наявністю схилів гір. Підсилює утворення опадів у цій місцевості літній мусон з Індійського океану.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 8 (закінчення)

Спостереження за погодою: складання діаграми опадів

Побудуйте діаграму опадів за котрийсь із місяців (бажано обрати місяць, у якому опади були частими та різноманітними). Її слід будувати, як діаграму хмарності. Спочатку підрахуйте кількість днів з різними видами опадів, потім відкладіть кожний з них окремим стовпчиком. Для цього скористайтеся умовними знаками опадів. З’ясуйте, яких опадів було найбільше протягом місяця.

ПІДСУМКИ

– Опади – це вода, яка у рідкому чи твердому стані випадає з хмар або прямо з повітря.

– Розподіл опадів на земній кулі дуже нерівномірний і залежить від розподілу атмосферного тиску, кількості водяної пари в атмосфері, від рельєфу.

– Опадів буває більше в екваторіальних і помірних широтах, менше – у тропічних і полярних.

На контурній карті позначте різними кольорами кількість атмосферних опадів від екватора до полюсів по 30-му меридіану Східної і Західної півкуль. Поясніть виявлені зміни. Чому на земній кулі опади розподіляються нерівномірно? Підберіть загадки, прислів’я, приказки про опади, поясніть їх. Назвіть основні види опадів. Яка різниця в їхньому утворенні? Визначте, які опади утворюються з повітря: а) дощ; б) град; в) іній; г) сніг.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Види опадів і закономірності їхнього розподілу на земній кулі - Географія


Види опадів і закономірності їхнього розподілу на земній кулі