Види присудків

Українська мова
Синтаксис

Види присудків

– Простий дієслівний (складається з одного слова – дієслова):
 Види присудків
– Складений дієслівний (складається з допоміжного дієслова):
 Види присудків.
– Складений іменний (складається з дієслова-зв’язки та іменної частини):
 Види присудків.

Тире між підметом і присудком

Ставиться:
1. Якщо підмет і присудок виражені називним відмінком іменника або числівника:
Життя без книг – це хата без вікна.

(Павл.);Двічі по три – шість.
2. Якщо один або обидва головних члени речення виражені неозначеною формою дієслова (інфінітивом):
Жити – Вітчизні служити. (Нар. тв.)
3. Перед вказівними частками це, то, ось, якщо вони стоять перед присудком, вираженим іменником:
Вірний приятель – це найбільший скарб. (Нар. тв.)
Не ставиться:
1. Коли підмет виражений особовим займенником:
Я сирота з Вільшаної… (Шевч.)
2. Коли іменна частина присудка виражена прикметником:
 Види присудків.
Види присудків