Види речень за метою висловлювання

Тема: Види речень за метою висловлювання

Мета: розширити знання учнів про види речень за метою висловлювання; вчити правильно ставити розділові знаки в кінці речення; формувати навички правильного інтонування речень; розвивати вміння аналізувати, співставляти; виховувати любов до мови.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компетенції).

Обладнання: підручник, зошит.

Перебіг уроку

І. Організаційний момент

Працюватимем старанно,

Щоб почути у кінці,

Що у нашім 3-м класі

Діти – просто молодці.

ІІ.

АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (с.28,впр.51)

1-2 учні зачитують складені тексти за темою “Для чого існують бібліотеки?”

– До якого типу текстів він належить? Чому? (Міркування учнів.)

2. Самостійна робота

– Позначте кінець і початок речень. Запишіть речення.

Ось і пізня осінь. Дні стали короткі. Холодний осінній вітер несе по дорогах жовте листя. Опустіли гнізда птахів. Поховались комахи. Небо вкрите хмарами. Часто йдуть дощі. З городів давно зібрали капусту, картоплю, помідори. Незабаром настане зима. Випаде сніг. Ударять морози. Замерзнуть

річки.

3. Перевірка виконаної роботи

– Прочитайте записаний текст. Кожне речення виділяйте інтонаційно.

– Що містить кожне речення? (Кожне речення містить закінчену думку.)

– Як пов’язані слова в реченні? (Слова в реченні пов’язані за змістом.)

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

– Сьогодні ми пригадаємо, які бувають речення за метою висловлювання. Будемо вчитися правильно писати їх та вимовляти з правильною інтонацією, а також будемо вчитися правильно ставити розділові знаки в кінці речень.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за вправою 52 (с. 29)

– Прочитайте і відгадайте загадку.

– Поясніть, як ви розумієте значення слова борня.

– Спишіть загадку.

– Скільки речень у загадці?

– Про що вони повідомляють?

2. Вправа “Мікрофон”

– Доведіть, що за метою висловлювання речення, якими записана загадка, є розповідними.

3. Ознайомлення з теоретичним матеріалом (с. 29)

– Які речення називаються розповідними?

– Який розділовий знак ставимо в кінці такого речення?

4. Робота в групах (с. 29, впр. 53)

– Прочитайте речення з відповідною інтонацією.

– Поясніть, як ви розумієте значення слова абонемент.

– Які це речення за метою висловлювання?

– Запишіть запитання і відповіді на них.

5. Звітування груп

6. Ознайомлення з теоретичним матеріалом (с. 29)

– Які речення називаються питальними?

– Який розділовий знак ставимо в кінці такого речення?

7. Фізкультхвилинка

8. Робота за вправою 54 (ст. 30)

– Прочитайте текст.

– Як слід читати книжку?

– Де можна знайти значення невідомих слів?

– Що слід знати, крім назви книги?

– Прочитайте речення, які спонукають до дії.

– Як називаються такі речення?

9. Ознайомлення з теоретичним матеріалом (с. 30)

10. Вибіркове списування

– Спишіть питальні речення з вправи 54.

– Випишіть виділене слово.

– Визначте в ньому кількість букв і звуків.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Робота за таблицею на дошці

Типи речень за метою висловлювання

Розповідне

Питальне

Спонукальне

У реченні про когось або

Про щось розповідають

У реченні про когось або

Про щось запитують

У реченні когось спонукають

До певної дії

У кінці речення ставиться

Крапка

У кінці речення ставиться

Знак питання

У кінці речення ставиться

Крапка або знак оклику

2. Творча робота

– Перебудуйте речення з розповідних на спонукальні.

Треба берегти кожну хвилину.

Діти шанують батька і неньку.

Мама попросила Оленку купити хліб.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

– Які бувають речення за метою висловлювання?

– Яке речення називають розповідним? Питальним?

– Що виражає спонукальне речення? Наведіть приклади.

– Які розділові знаки ставимо в кін ці розповідного, питального, спонукального речень?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 30, впр.55.

– Спишіть спонукальні речення із вправи 54.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Види речень за метою висловлювання - Плани-конспекти уроків по українській мові


Види речень за метою висловлювання