ВИДІЛЕННЯ, ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗМУ. ФОРМИ ВИДІЛЕННЯ У ТВАРИН. ОРГАНИ ВИДІЛЕННЯ ТВАРИН

Тема 2. ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТВАРИН

& 30. ВИДІЛЕННЯ, ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗМУ. ФОРМИ ВИДІЛЕННЯ У ТВАРИН. ОРГАНИ ВИДІЛЕННЯ ТВАРИН

Ви дізнаєтеся про особливості процесу виділення у тварин, про загальні риса будови видільної системи та відмінності у будові та функціонуванні видільних систем у тварин різних типів.

– Десь чигав, що акуляче м’ясо перед вживанням необхідно довго вимочувати уводі, але не зрозумів – для чого?

Між живими організмами і навколишнім середовищем постійно здійснюються процеси обміну речовинами

й енергією. При ньому організм отримує воду і поживні речовини, що використовуються для побудови та оновлення клітин і тканин, а також для забезпечення організму енергією. Одночасно з цим у клітинах утворюються шкідливі або непотрібні речовини, які потрібно виводити з організму.

 ВИДІЛЕННЯ, ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗМУ. ФОРМИ ВИДІЛЕННЯ У ТВАРИН. ОРГАНИ ВИДІЛЕННЯ ТВАРИН

Мал. 194. Схема видільної системи плоских червів

Таким тином, виділення – це процес виведення з організму шкідливих або непотрібних продуктів обміну речовин (надлишку води та солей, а також отруйних речовин, що утворилися в організмі або надійшли з їжею).

Відповідно” видільна

система – це сукупність органів, які виводять з організму в навколишнє середовище надлишок води, шкідливі продукти обміну речовин, солі та отруйні речовини, які потрапили в організм або утворилися в ньому.

Видільні процеси є неодмінною частиною обміну речовин. Вони забезпечують сталий баланс речовин у внутрішньому середовищі організму.

У тварин, що відносяться до різних типів і класів виділення шкідливих та непотрібних речовин у навколишнє середовище відбувається по-різному.

Як ви пам’ятаєте з минулого року, одноклітинні організми виводять шкідливі та непотрібні речовини через клітинний покрив.

Схожий спосіб виділення зберігся у примітивних багатоклітинних тварин (губки та кишковопорожнинні). Ці тварини не мають спеціалізованих органів або систем виділення, а шкідливі та непотрібні речовини клітини організму виділяють безпосередньо у воду – середовище, в якому живуть ці тварини.

Видільна система вперше з’являється у плоских червів (мал. 194). Шкідливі речовини, які накопичуються в клітинах пухкої сполучної тканини, виводяться через розгалужені канальці, що починаються у сполучній тканині із зірчастих клітин, а назовні відкриваються видільними порами. Зірчасті клітини мають війки, що спрямовані всередину канальців. Унаслідок руху війок зайва вода та шкідливі речовини рухаються по канальцях і через пори виводяться у навколишнє середовище.

Круглі черви мають подібну видільну систему, але з овальними клітинами без війок, що містяться у порожнині тіла. Саме тому шкідливі речовини надходять у овальні клітини з порожнинної рідини.

Кільчасті черви у порожнині кожного сегмента мають пару лійкоподібних отворів з війками. Лійкоподібні отвори продовжуються трубочками, які відкриваються назовні видільними порами на сусідньому сегменті. Шкідливі речовини в організмі кільчастих червів накопичуються у порожнинній рідині, яка, таким чином, також забезпечте процес виділення.

Видільна система молюсків – це одна або дві нирки, які містяться біля навколосерцевої сумки (мал. 195). Навколосерцева сумка заповнена кров’ю і з’єднана з нирками спеціальними протоками.

Із нирок речовини, видалені з крові, спрямовуються по провідних канальцях і виводяться через пори в мантійну порожнину молюска.

У членистоногих так само, яку молюсків, органи видільної системи тісно пов’язані з кровоносною системою. Але будова видільної системи у представників різних класів типу Членистоногі досить різноманітна. Де пов’язано з тим, що Ракоподібні. Павукоподібні та Комахи мешкають у різних середовищах.

У багатьох ракоподібних є спеціальні органи виділення – зелені залози що містяться в передній частині головогрудей і відкриваються назовні видільними порами біля основ довгих вусиків (мал. 196). Шкідливі та непотрібні продукти обміну речовин її крові потрапляють спочатку в ці залози і накопичуються в них, а потім рухаються по каналах і виділяються назовні через пори.

Органами виділення павукоподібних і комах є мальпігієві судини. Вони названі на честь італійського вченого Марчело Мальпігі, який відкрив і описав їх у XVII столітті.

 ВИДІЛЕННЯ, ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗМУ. ФОРМИ ВИДІЛЕННЯ У ТВАРИН. ОРГАНИ ВИДІЛЕННЯ ТВАРИН

Мал. 195. Схема будови видільної системи черевоногого молюска

Нирки – це органи видільної систем и тварин, що видаляють із крові шкідливі та непотрібні продукти обміну речовин.

Із крові в мальпігієві судини потрапляють шкідливі та непотрібні продукти обміну речовин, які спрямовуються в кишечник. Також мальпігієві судини всмоктують воду, яка міститься у неперетравлених залишках їжі в кишечнику, і транспортують її до клітин крові. Це забезпечує економне використання води, що дозволяє павукоподібним жити в посушливих регіонах. А шкідливі речовини разом із зневодненими неперетравленими залишками їжі виділяються через анальний отвір.

У павукоподібних, як правило, тільки дві мальпігієві судини, а у комах їх значно більше й вони займають майже всю порожнину тіла (мал. 197). Завдяки цьому видільна система комах ефективніше всмоктує воду з їжі, тому їхні екскременти – це майже сухі кристали,

 ВИДІЛЕННЯ, ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗМУ. ФОРМИ ВИДІЛЕННЯ У ТВАРИН. ОРГАНИ ВИДІЛЕННЯ ТВАРИН

Мал. 196. Схема розміщення видільних залоз річкового рака

 ВИДІЛЕННЯ, ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗМУ. ФОРМИ ВИДІЛЕННЯ У ТВАРИН. ОРГАНИ ВИДІЛЕННЯ ТВАРИН

Мал. 197. Видільна система мурашки

Видільна система хребетних тварин – це парні нирки, які видаляють із крові шкідливі продукти обміну речовин у розчиненому стані.

В середині нирки є численні ниркові канальці, які щільно контактують з густою сіткою капілярів і витягують з них розчинені шкідливі речовини. Від кожної нирки відходить сечовід. Через сечоводи із нирок видаляється сеча – розчинені у воді шкідливі продукти обміну речовин.

У риб нирки стрічкоподібні й містяться по обидва боки вздовж хребта. У хрящових риб (акул і скатів) сеча по сечоводах надходить у клоаку, а з неї виділяється через анальний отвір. У кісткових риб сеча спочатку надходить у сечовий міхур, аз нього виділяється назовні через окремий отвір, що міститься позаду анального.

Цікаво знати

Особливості будови і функціонування видільної системи акул і скатів приводять до того, що шкідливі продукти обміну речовин накопичуються у них в м’язах. Це надає акулячому м’ясу неприємного для людей запаху аміаку і гіркуватого присмаку. Щоб позбутися цього запаху і присмаку, м’ясо перед приготуванням вимочують у солоній воді або попередньо відварюють.

У земноводних нирки виглядають і розміщені так само, як у риб. Із сечоводів сеча спочатку потрапляє в клоаку, а звідти – у сечовий міхур. Після наповнення сечового міхура сеча знову надходить у клоаку і виділяється назовні.

Схожу будову має видільна система усіх інших хребетних. Проте у плазунів, птахів і ссавців нирки компактніші, мають форму бобів і розміщені по обидва боки від поперекового відділу хребта. Такі нирки сприяють економію води в організмі і забезпечують активніше виділення продуктів обміну.

У плазунів сеча виділяється з організму так само як у земноводних.

Видільна система птахів адаптована до польоту, тому сечового міхура у них немає, а сечоводи відкриваються в клоаку, і сеча практично відразу виводиться назовні. Це пристосування дозволяє значно зменшити польотну вагу птахів.

У ссавців сеча з нирок по двох сечоводах надходить у сечовий міхур, з якого по сечівнику через спеціальний сечовивідний отвір виділяється назовні (мал. 198).

Окрім того, у ссавців шкідливі продукти обміну речовин і вода можуть виділятися через потові залози.

 ВИДІЛЕННЯ, ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗМУ. ФОРМИ ВИДІЛЕННЯ У ТВАРИН. ОРГАНИ ВИДІЛЕННЯ ТВАРИН

Мал. 198. Схема видільної системи ссавців

ВИСНОВКИ

1. Видільні процеси є неодмінною частиною обміну речовин. Вони спрямовані не підтримання сталого балансу речовин у внутрішньому середовищі організму.

2. Виділення – де процес видалення з організму шкідливих і непотрібних продуктів обміну речовин.

3. Видільна система – це сукупність органів, які виводять з організму в навколишнє середовище надлишок води, кінцеві продукти обміну речовин, солі та отруйні речовини, що надійшли в організм або утворилися в ньому.

4. У примітивних тварин виділення продуктів обміну здійснюється всіма клітинами тіла безпосередньо в навколишнє середовище.

ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ, ЯКІ ПОТРІБНО ЗАСВОЇТИ

Зелені залози, виділення, нирки, сеча, сечовий міхур, сечоводи.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Чому організму тварин необхідне виділення?

2. У яких тварин видільна система пов’язана з порожнинною рідиною, а у яких із кров’ю?

3. Яким чином забезпечується економія води при виділенні у наземних членистоногих тварин?

4. Яким чином здійснюється економія води при виділенні у плазунів?

5. Чим відрізняється видільна система хрящових і кісткових риб?

6. Які особливості будови та функціонування видільної системи птахів дозволяють зменшити їх на польотну вагу?

ЗАВДАННЯ

Установіть відповідність між назвою виду тварин та органами виділення, що їм притаманні. Запишіть у зошит відповідні пари: літера і цифра.

Тварини

Органи виділення

1. Дощовий черв ‘як

А. Бобоподібні нирки, сечоводи, які впадають у клоаку, в сечовий міхур

2. Річковий рвк

Б. Бобоподібні нирки, сечоводи, які владають у сечовий міхур, сечівник

3. Бобер річковий

В. Мальпігієві судини

4. Колорадський жух

Г. Примітивні нирки, які пов’язані з мантійною порожниною

5. Виноградний слимак

Д. Бобоподібні нирки, сечоводи, які впадають у клоаку, немає сечового міхура

6, Окунь звичайний

Е. Зелені залози

7. Ластівка міська

Є. Стрічкоподібні нирки, сечоводи, сечовий міхур

8. Ящірка прудка

Ж. Видільні трубки, які починаються лійками.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ВИДІЛЕННЯ, ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗМУ. ФОРМИ ВИДІЛЕННЯ У ТВАРИН. ОРГАНИ ВИДІЛЕННЯ ТВАРИН - Біологія


ВИДІЛЕННЯ, ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗМУ. ФОРМИ ВИДІЛЕННЯ У ТВАРИН. ОРГАНИ ВИДІЛЕННЯ ТВАРИН