ВИДІЛЕННЯ КЛІТИНОК

Розділ 4 Табличний процесор

& 12. Ознайомлення з електронними таблицями

12.2. ВИДІЛЕННЯ КЛІТИНОК

Усі дії я клітинками можна виконувати лише тоді, коли вони виділені. Отже, розглянемо, як виділити клітинки та їх діапазони.

Щоб виділити діапазон клітинок, достатньо протягнути по них курсором, утримуючи ліву клавішу миші. Щоб видалити стовпчик, треба клацнути на його назві (рис. 4.7), а щоб виділити рядок – на його номері (рис. 4.8).

 ВИДІЛЕННЯ КЛІТИНОК

Рис. 4.7

 ВИДІЛЕННЯ КЛІТИНОК

Рис. 4.8

Щоб виділити сусідні

стовпчики або рядки, треба протягнути курсором по їхніх назвах, утримуючи діву клавішу миті. А щоб виділити всю таблицю, слід скористатися прямокутником, який знаходиться над номерами рядків та перед назвами стовпчиків (рис. 4.9).

 ВИДІЛЕННЯ КЛІТИНОК

Рис. 4.9

Щоб виділити несуміжні клітинки, треба клацати по них, утримуючи клавішу Ctrl (рис. 4.10).

 ВИДІЛЕННЯ КЛІТИНОК

Рис. 4.10

ВПРАВА 30

Завдання. Створити таку таблицю, як показано на рис. 4.11.

 ВИДІЛЕННЯ КЛІТИНОК

Рис. 4.11

1. Запустіть на виконання програму Excel.

2. Зробіть активною клітинку А1 і введіть заголовок

таблиці Планети Сонячної системи. Натисніть клавішу Enter.

3. Уведіть назви стовпців таблиці.

А) Клацніть на клітинку А2, уведіть символ № і натисніть на клавішу або на клавішу Enter.

Б) Уведіть текст Назва і натисніть клавішу – або на кнопку Enter.

в) Уведіть текст Діаметр (тис. км) і клацніть клітинку А3.

4. Уведіть у клітинки А3:А10 числа від 1 до 8. Після введення кожного числа натискайте клавішу Enter, або на стрілку вниз ↓.

5. Клацніть В3 і введіть у клітинки В3:В10 назви планет.

6. Клацніть С3 і введіть у клітинки С3:С10 дані про діаметри планет.

7. Збережіть документ у файлі з ім’ям Впр30_Прізвище (у своїй папці, назву якої вам повідомить учитель).

– Якщо ви в якійсь із клітинок припустилися помилки, клацніть спочатку на цю клітинку, після того – на рядок формул, де зробіть потрібні виправлення.

Висновки

Табличний процесор – це прикладна програма, яка призначена для опрацювання даних, поданих у таблицях.

Таблиці, які опрацьовує табличний процесор, називають електронними таблицями.

Обчислення за допомогою електронних таблиць виконують у програмному засобі Microsoft Excel, що входить до пакета Microsoft Office.

Документ у MS Excel називають робочою книгою, оскільки він складається із робочих аркушів.

Робочий аркуш – це ділянка, поділена вертикальними і горизонтальними лініями на стовпці та рядки. Стовпці позначено латинськими літерами, а рядки – числами.

На перетині будь-якого стовпця і рядка розташовано клітинку. Кожна клітинка в програмі мав свою адресу, яка вказує на те, в якому стовпчику і в якому рядку вона знаходиться. Будь-яка клітинка може містити текст, число, формулу.

Сукупність виділених клітинок називають діапазоном клітинок. Щоб виділити стовпчик клітинок, достатньо клацнути на його назві; щоб виділити рядок – на його номері. Щоб виділити сусідні стовпчики або рядки, треба протягнути курсивом по їхніх назвах, утримуючи ліву клавішу миші. Щоб виділити несуміжні клітинки, треба утримувати клавішу Ctrl і клацати на потрібні клітинки.

Контрольні запитання та завдання

1. Що таке електронна таблиця?

2. Назвіть елементи головного вікна Microsoft Excel та поясніть їхнє призначення?

3. Які дані може містити клітинка?

4. Що таке адреса клітинки?

5. Що таке діапазон клітинок?

6. Опишіть способи виділення стовпчиків, рядків таблиці, суміжних клітинок, несуміжних клітинок.

Питання для роздумів

1. Назвіть професії, представникам яких для роботи може стати в нагоді програма Excel.

2. Як будуть позначатися стовпці в електронній таблиці після стовпця з назвою Z?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


ВИДІЛЕННЯ КЛІТИНОК - Інформатика


ВИДІЛЕННЯ КЛІТИНОК