ВИДІЛЕННЯ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗМУ

ТЕМА 2 ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТВАРИН

&32. ВИДІЛЕННЯ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗМУ

Пригадайте, що таке обмін речовин. Що таке газообмін? Які функції жирового тіла членистоногих?

Під пас обміну речовин, тобто внаслідок тих хімічних реакцій, які відбуваються в організмі, у клітинах тіла тварин утворюються кінцеві продукти. Головні відходи – вуглекислий газ та деякі сполуки Нітрогену, які в різних груп організмів утворюються у вигляді амоніаку, сечовини тощо. Такі речовини є отруйними для організму, тому мають бути виведені

з нього назовні. Процеси звільнення організму від кінцевих продуктів обміну речовин дістали назву виділення. Функцію виділення насамперед здійснюють спеціалізовані органи виділення. Видільні системи також регулюють хімічний склад рідин тіла організму.

ЯКІ ОРГАНИ ВИДІЛЕННЯ Є В БЕЗХРЕБЕТНИХ ТВАРИН?

– У багатьох кільчастих червів органи виділення – нефридії (мал. 193. 1). Вони мають вигляд довгої трубки, розширеної в центральній частині. На верхівці така трубка має лійку з війчастими клітинами.

 ВИДІЛЕННЯ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗМУ

Мал. 193. Органи виділення безхребетних тварин: 1 – нефридії кільчастих

червів; 2 – зелені залози ракоподібна; 3 – мальпігієві судини павукоподібних і комах; 4 – нирка молюсків

– Будова органів виділення членистоногих залежить від їхнього середовища життя. У ракоподібних, які здебільшого мешкають у водному середовищі, органи виділення – це пара зелених залоз (мал. 193, 2). Вони також складаються з лійки, оберненої в порожнину тіла, довгого звивистого канальця, який утворює розширення – сечовий міхурець, та видільної пори. Ці органи розташовані біля основ вусиків або нижніх щелеп. Кінцеві продукти обміну надають стінкам канальця зеленуватого кольору, звідки й походить назва цих органів.

У наземних членистоногих – більшості павукоподібних і комах – органи виділення мальпігієві судини (мал. 193, 3). Їх так названо на честь італійського вченого ХVII ст. Мальпігі. Одним, сліпо замкненим кінцем вони спрямовані в порожнину тіла, іншим – відкриваються в порожнину кишечнику. Мальпігієві судини забезпечують усмоктування розчинених у гемолімфі кінцевих продуктів обміну речовин, що через задній відділ кишечнику виводяться назовні.

Багато видів комах і павукоподібних мешкають у посушливих умовах, тому перед ними постає завдання економії вологи в тілі. У задньому відділі кишечнику таких тварин є залози, за допомогою яких з решток їжі всмоктується вода. Разом з нею назад у гемолімфу повертаються й деякі інші корисні сполуки. Продукти виділення в таких членистоногих мають вигляд кристалів. Таким чином всотується майже вся вода, потрібна тварині.

Крім мальпігієвих судин, до видільної системи комах і павукоподібних належить жирове тіло, у клітинах якого накопичуються продукти виділення.

– Видільна система молюсків складається з нирок (зазвичай парних), внутрішні кінці яких відкриваються в навколосерцеву сумку, а зовнішні – через сечовід – у мантійну порожнину (мал. 193, 1). Стінки нирок оплетені численними кровоносними судинами.

ЯКІ ОРГАНИ ВИДІЛЕННЯ Є В ХРЕБЕТНИХ ТВАРИН?

У хребетних органи виділення фільтрують усю кров, що протікає по тілу, видаляючи з неї кінцеві продукти обміну речовин.

 ВИДІЛЕННЯ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗМУ

Мал. 194. Органи виділення хребетних тварин: 1 – риб; 2 – амфібій; 3 – рептилій; 4 – птахів; 5 – ссавців (а – нирка; б – сечовід; в – клоака; г – сечовий міхур)

– Видільна система кісткових риб представлена парою стрічкоподібних нирок, розташованих з боків тіла (мал. 191, 1). У нирках кров звільняється від шкідливих продуктів обміну речовин. Вода та ще деякі необхідні організму речовини всмоктуються назад у кров. Далі кінцеві продукти обміну через трубки – сечоводи – виводяться назовні. Деякі види кісткових риб мають сечовий міхур. У хрящових риб видільна система відкривається у клоаку.

– Видільна система риб, амфібій і рептилій загалом подібна (мал. 194, 2, 3). Сечоводи в амфібій і рептилій відкриваються в клоаку, а не самостійним отвором. Туди ж відкривається й сечовий міхур.

– У видільній системі птахів (мал. 191, 4) немає сечового міхура. Це зменшує масу тіла тварини і є одним з пристосувань до польоту. Сечоводи, що відходять від нирок, відкриваються безпосередньо в клоаку.

– Видільна система ссавців (мал. 194, 5) складається з парних нирок, сечоводів і непарних сечового міхура і сечівника. У нирках з крові відфільтровуються кінцеві продукти обміну речовин та надлишок води, які виводяться назовні. Але на відміну від рептилій, у більшості ссавців (за винятком першозвірів) сечівник відкривається самостійним отвором, а не в клоаку.

ЯКІ ІДЕ СТРУКТУРИ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПРОЦЕСИ ВИДІЛЕННЯ В ХОРДОВИХ ТВАРИН?

У риб кінцеві продукти обміну речовин можуть виводитися через зябра. Через зябра та шкіру деякі кінцеві продукти обміну речовин виводяться з личинок і деяких дорослих особин амфібій. У ссавців кінцеві продукти обміну речовин виводяться з видихуваним повітрям, з потом через потові залози та, як і в інших тварин, разом з екскрементами через кишечник. Видалення поту забезпечує й охолодження тіла ссавців.

Біологічний словничок: виділення, мальпігієві судини, нефридії, зелені залози, нирки.

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ

Видалення з організму багатоклітинних тварин кінцевих продуктів обміну речовин здійснюють спеціалізовані органи виділення, а також інші структури, для яких видільна функція не є основною.

У кільчастих червів органи виділення – нефридії – мають трубчасту форму. Ракоподібним притаманні зелені залози, комахам і павукоподібним – мальпігієві судини, молюскам і хребетним тваринам – нирки.

ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ

1. Які основні функції видільної системи? 2. Які особливості будови видільної системи кільчастих червів? 3. Які особливості будови видільної системи членистоногих? 4. Який план будови видільної системи хребетних тварин? 5. Які структури, крім органів виділення, можуть забезпечувати виведення кінцевих продуктів обміну речовин з організму тварин?

ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ

Які ускладнення відбулися у видільній системі безхребетних (І група) і хребетних (II група) тварин.

ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ І КМІТЛИВИХ

Чим можна пояснити те, що в хребетних тварин подібний план будови видільної системи?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


ВИДІЛЕННЯ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗМУ - Біологія


ВИДІЛЕННЯ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗМУ