Відмінювання кількісних числівників – Числівник

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
МОРФОЛОГІЯ

Числівник

Відмінювання кількісних числівників

Числівник Один, одно (одне), одна відмінюється так:

Чол. і середн. рід

Жін. рід

Множина

Н.

Один, одне (одно)

ОднА

ОднІ

Р.

ОднОго

ОдніЄї (одної)

ОднИх

Д.

ОдноМу

ОднІй

ОднИм

Зн.

Одне (одно)

ОднУ

=

Н. або Р.

Ор.

ОднИм

ОдніЄю (одною)

ОднИми

М.

…одноМу (однІм)

…однІй

…однИх

2. Інші кількісні числівники відмінюються в такий спосіб:

Н.

ДвА, двІ

ТрИ

ЧотирИ

Р.

ДвОх

ТрьОх

ЧотирьОх

Д.

ДвОм

ТрьОм

ЧотирьОм

Зн.

= Н. або P.

= Н. або P.

= Н. абоР

Ор.

ДвОма

ТрьОма

ЧотирМа

М.

…двОх

…трьОх

…чотирьОх

border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" style="width:100.0%;border-collapse:collapse;border:none">

Н.

П’ять

Шість

Р.

П’ятИ, п’ятьОх

ШестИ, шістьОх

Д.

П’ятИ, п’ятьОм

ШестИ, шістьОм

Зн.

П’ять або п’ятьОх

Шість або шістьОх

Ор.

П’ятьМа, п’ятьоМа

ШістьМа, шістьоМа

М.

…п’ятИ, п’ятьОм

…шестИ, шістьОх

Н.

Сім

Вісім

Р.

СемИ, сімОх

ВосьмИ, вісьмОх

Д.

СемИ, сімОм

ВосьмИ, вісьмОм

Зн.

Сім або сімОх

Вісім або вісьмОх

Ор.

СьомА, сімОма

ВісьмА, вісьмОма

М.

…семИ, сімОх

…восьмИ, вісьмОх

3. Як П’ять або шість відмінюються числівники Дев’ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п’ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев’ятнадцять, двадцять, тридцять.

4. Складні числівники П’ятдесят, шістдесят, сімдесят, вісімдесят відмінюються за таким зразком:

Н.

П’ятдесят

Р.

П’ятдесятИ, п’ятдесятьОх

Д.

П’ятдесятИ, п’ятдесятьОм

Зн.

П’ятдесят або п’ятдесятьОх

Ор.

П’ятдесятьМа, п’ятдесятьОма

М.

…п’ятдесятИ, п’ятдесятьОх

5. Складні числівники Двісті, триста, чотириста, п’ятсот, шістсот, сімсот, вісімсот, дев’ятсот відмінюються за такими зразками:

Н.

ДвістІ

П’ятсот

Р.

ДвОхСот

П’ятИСот

Д.

ДвОмСтАм

П’ятИСтАм

Зн.

ДвістІ

П’ятсот

Ор.

ДвоМаСтАми

П’ятьМаСтаМи, п’ятьоМаСтаМи

М.

…двОХстАх

…п’ятИСтАх

6. У складених кількісних числівниках відмінюються всі складові частини: З чотирьохсот сімдесяти восьми тисяч шестисот п’ятдесяти дев’яти (карбованців).

7. Числівники Сорок, дев’яносто, сто в родовому, давальному, орудному й місцевому відмінках уживаються з закінченням – а: Сорока, дев’яноста, ста.

8. Збірні числівники Двоє, обоє, троє в непрямих відмінках мають форми від Два, оба (давня форма), Три: Двох, двом…, обох, обом…, трьох, трьом….

9. Збірний числівник Обидва (обидві) має в непрямих відмінках такі форми: Обох, обом, обома, на обох.

10. Збірні числівники четверо, п’ятеро, шестеро, семеро, восьмеро, дев’ятеро, десятеро, одинадцятеро В непрямих відмінках мають форми відповідних кількісних числівників: Чотирьох, чотирьом, п’ятьох, п’ятьом, шістьох, шістьом.

11. Числові назви Тисяча, мільйон, мільярд відмінюються як іменники.

12. Неозначено-кількісні числівники Кільканадцять, кількадесят відмінюються як числівник П’ять: Кільканадцяти й кільканадцятьох, кількадесятьма й кількадесятьома.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Відмінювання кількісних числівників – Числівник - Довідник з української мови


Відмінювання кількісних числівників – Числівник