ВІДОБРАЖЕННЯ ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ГЕОГРАФІЧНИХ КАРТАХ

Розділ І. УКРАЇНА ТА ЇЇ ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

ТЕМА 2. ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

УРОК 6. ВІДОБРАЖЕННЯ ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ГЕОГРАФІЧНИХ КАРТАХ

Тема. Способи зображення географічних об’єктів та явищ на картах. Географічні атласи. Електронні карти й атласи. Навчальний атлас природних умов і ресурсів України.

Навчальна мета: розширити знання учнів про способи зображення географічної інформації на тематичних картах України; поглибити уявлення про атлас як комплексний картографічний твір; ознайомити

учнів зі структурою навчального атласа України; сформувати знання про особливості електронних варіантів картографічних джерел інформації.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, атлас, фізичні й тематичні карти України, різноманітні атласи України та її регіонів, електронні карти й атласи України.

Опорні та базові поняття: умовні позначення, атлас, ГІС.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Перевірка домашнього завдання

1. В якій проекції створені карти України у вашому навчальному атласі? Обгрунтуйте вибір такої проекції.

2. Які вимірювання на карті України

будуть найточнішими? Обгрунтуйте свою відповідь.

3. Класифікуйте одну з карт атласа, пояснюючи ознаки віднесення карти до певного виду.

ІІІ. Актуалізація опорних знань, вмінь і навичок учнів

– Яким чином об’єкти чи явища на земній поверхні відображаються на картах?

– Наведіть приклади умовних позначень, вже відомих вам.

IV. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності

На картах можна не тільки відобразити майже таку саму кількість географічної інформації, що й у підручнику, але й зробити її наочнішою, а головне – “прив’язати” до моделі території. Слухаючи прогноз погоди по радіо, досить важко збагнути загальну картину погодних змін на території, наприклад всієї України. А подана інформація в телевізійному варіанті (демонстрація карти території з анімаційним відображенням змін погодних процесів) сприймається легше, якщо розуміти її “мову”.

Спробуємо на прикладі атласа України з’ясувати основні правила “мови” цього важливого джерела знань, щоб надалі не витрачати на це час, а зосереджувати увагу тільки на інформації, яку несуть карти.

V. Вивчення нового матеріалу

1. Способи зображення інформації на картах: значковий, ареалів, якісного фону, ізоліній, ліній руху.

2. Географічні атласи – систематизовані збірки карт.

Атласи України є найважливішим джерелом інформації про країну в просторовому відображенні.

3. Структура навчального атласа України: тематичні блоки, розміщення умовних позначень, компонування карт, масштабний ряд, наявність пояснювальних текстів, таблиць, діаграм графіків тощо.

4. Ознайомлення з картами атласа природничого блоку З’ясувати назви всіх карт, зробити попередні висновки про відображену на них інформацію, назвати способи зображення інформації, пояснити вибір того чи іншого способу на конкретних прикладах, детальніше повторити умовні позначення, відомі з попередніх курсів географії.

5. Електронні карти – комп’ютерні версії паперових карт.

Створення геоінформаційних систем (ГІС) – особливих джерел інформації, утворених як комплекс електронних географічних карт (у тому числі й тривимірних моделей місцевості), текстової інформації, діаграм, графіків тощо, для найповнішого відображення кількісних і якісних показників певної території.

Переваги: можливість позиціонування об’єкта, внесення оновленої інформації, великий обсяг даних, спрощують процес зіставлення даних, “накладання” карт тощо.

Недоліки: користування тільки за наявності відповідної комп’ютерної техніки з програмним забезпеченням та електрики.

VІ. Закріплення вивченого матеріалу

– Назвіть способи зображення географічних об’єктів та явищ на картах атласа (за вибором).

– Пошук певної інформації в електронних картах України.

VIІ. Підсумки уроку

VIІІ. Домашнє завдання

1. Опрацювати §___.

2. Підготувати креслярське приладдя (лінійки, транспортири, циркулі-вимірювачі).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ВІДОБРАЖЕННЯ ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ГЕОГРАФІЧНИХ КАРТАХ - Плани-конспекти уроків по географії


ВІДОБРАЖЕННЯ ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ГЕОГРАФІЧНИХ КАРТАХ