Відплив інтелекту

Політологічний словник

Відплив інтелекту – суспільне явище, що пов’язане з помітним (значимим) від’їздом з держави (або регіону) працівників інтелектуальної сфери або високопрофесійних працівників, фахівців, майстрів різних галузей господарства, науки, мистецтва, спорту. Це спричиняється до зниження потенціалу у відповідному сегменті суспільного життя (економіки, культури, науки, спорту), втрати або обмеження школи, традиції, розробок тощо. Ситуація, сприятлива для “відпливу інтелекту, складається відповідно до економічної

чи політичної кон’юнктури, коли умови для роботи та реалізації спеціалістів принципово кращі в іншому регіоні, куди спрямовується потік і чим стимулюється від’їзд. Специфічність втрати фахівців така, що вони є цінним ресурсом, який важко або повільно відтворюється і не може бути механічно замінений, на відміну від некваліфікованої робочої сили. Для констатування наявності феномену відпливу інтелекту він не обов’язково повинен мати масовий характер. Від’їзд навіть одного або кількох провідних спеціалістів (фахівців) свідчить про наявний стан речей, особливо коли відповідних спеціалістів
мало у світі загалом. Можна встановити залежність: чим вищий кваліфікаційний рівень і відповідно менше спеціалістів такого рівня, тим менше відпливу осіб потрібно для констатації відпливу інтелекту. Сплеску відпливу інтелекту зазнав Радянський Союз, у його складі й Україна, а згодом, як незалежна – наприкінці 80-х – на початку 90-х років XX ст., що було пов’язано з відкриттям кордонів, лібералізацією та соціально-економічною кризою. Інтегровані в міжнародний обмін (відкриті) суспільства менш болісно переживають відплив інтелекту, оскільки він супроводжується припливом, тобто обміном. Деякі держави або транснаціональні компанії цілеспрямовано здійснюють політику заохочення або купівлі, рекрутування висококваліфікованих кадрів, стимулюючи в інших регіонах відплив інтелекту, що свідчить про феномен як одну з ознак глобалізації.

Р. Балабан


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


Відплив інтелекту - Довідник з політології


Відплив інтелекту