ВІДПОВІДІ ДО ДЕЯКИЗ ЗАДАЧ

ВІДПОВІДІ ДО ДЕЯКИЗ ЗАДАЧ

Завдання 5. 2. 1010.

Завдання 9. 2. 1440 м.

Завдання 10. 1. 1 м/с. 2. 2 м.

Завдання 11. 1. 4 м/с; 10 м/с; 8 м/с; 8 м/с. 2. 35 м/с.

Завдання 12. 2. 18 м/с. 3. 2 с.

Завдання 13. 1. 12 разів. 2. 5 см. 3. 0,1 с; 10 1/с. 4. 0; 0; 1675 км/год; 465 м/с.

Завдання 14. 1. 2 с; 0,5 Гц. 2. 20 см. 3. “1,98 м/с.

Завдання 15. 3. Лівого у 2 рази.

Завдання 16. 2. г/см3.

Завдання 17. 3. 2,5 Н.

Завдання 18. 3. 62,5 Н/м. 4. 400 Н/м.

Завдання 19. 3. 250 кН.

Завдання 20. 2. 4,915 кН; 4,89 Н; 1,93 Н. 4. 9,99 Н.

Завдання 21. 2. 78,5 Н. 3. 34,9 Н. 4. 785 Н; 130 Н; 0; 80 кг.

Завдання 22. 4. 686,7 Н. 5. 0,51. 8. 3,2 см.

Завдання 23. 4. 14,7 кПа.

5. 1,47 кПа. 6. В 1,1 ∙ 105 разів. 7. 10,6 км. 8. 103 МПа.

Завдання 25. 4. 981 Па. 5. 0,51 МПа; 1 МН. 6. 9,8 кН; 4,9 кН. 7. “115 МПа.

Завдання 26. 2. 27,8 см. 3. Гасу в 1,25 раза.

Завдання 27. 8. “16 кПа; 10,7 кПа. 9. 240 м. 10. 148 кН. 11. 303 кПа.

Завдання 28. 1. 12,9 м. 3. 198 м.

Завдання 29. 1. 0,49 Н; 0,39 Н; 1,27 ∙ 10-4 Н. 3. 0,2 дм3. 7. 103 м3.  ВІДПОВІДІ ДО ДЕЯКИЗ ЗАДАЧ. 10. Ні.

Завдання 30. 3. 600 кг. 4. Ні. 7. 4,63 кН. 9. Ні.

Завдання 31. 3. 30,6 кДж. 4. 2450 МДж.

Завдання 32. 2. 39,2 Вт; 26,1 Вт. 4. 300 кДж; 10,2 м.

Завдання 33. 4. 200 кДж. 5. 19,6 кДж. 7. 9,8 МДж; 11,8 МДж.

Завдання 34. 4. 8,16 км. 5. 14 м /с.

Завдання 35. 1. 0,82 кг. 5. 1,2 кН. 6. 3,92 кН; 980 Н. 7. 20 см.

Завдання 36. 2. 800 Н; 800 Н. 3. 19,9 кг. 5. 4 рази; 367,5 Н. 6. 1 м.

Завдання 37. 1. 76,9%. 2. 78,4%. 3. 67,2%. 4. 0,45. 5. 784 Дж; 934 Дж; 83,9%. 6. 27,44 Дж; 36 Дж; 76,2%.
ВІДПОВІДІ ДО ДЕЯКИЗ ЗАДАЧ