ВІДПОВІДІ ДО ВИДАННЯ “ПРИРОДОЗНАВСТВО. 6 КЛАС. КОМПЛЕКСНИЙ ЗОШИТ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ”

ВІДПОВІДІ ДО ВИДАННЯ “ПРИРОДОЗНАВСТВО. 6 КЛАС. КОМПЛЕКСНИЙ ЗОШИТ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ”

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ

Тема 1. Організм як жива система

Варіант 1: 1 в; 2 в; 3 б; 4 г; 5 а, в, г; 6 а, г; 7 а, в, г; 8 а, в.

Варіант 2: 1 а; 2 б; 3 а; 4 а; 5 б; 6 а, б, в; 7 а, б; 8 а, в.

Живі організми: будова й обмін речовин

Варіант 1: 1 г; 2 в; 3 а; 4 б; 5 а, б, г; 6 а, в; 7 б, в; 8 а, г.

Варіант 2: 1 б; 2 г; 3 г; 4 а; 5 б, в; 6 б; 7 а, б, г; 8 б, в.

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Тема 1. Організм як жива система

Варіант 1

1. Дерево.

2. Рослиноїдними.

3. Око.

4. Рослиноїдні організми – рослини.

М’ясоїдні

організми – тварини.

Рослини – мінеральні речовини та вода з грунту, вуглекислий газ із повітря.

5. Фотосинтез відбувається тільки в темряві.

+ Для харчування тваринам потрібні готові органічні речовини.

+ Швидкість росту рослин залежить від пори року.

– Живцювання – це різновид статевого розмноження.

– Рослиноїдним тваринам притаманна така форма поведінки, як полювання.

+ На ніч більшість квітів згортають свої пелюстки – закриваються.

6.

1) Яйця; 2) гусениця; 3) лялечка; 4) метелик.

7. Пристосування пінгвінів до середовища проживання

Складові середовища проживання

Пристосування

Назва

Значення

Відсутність рослин в Антарктиді, де живуть пінгвіни

Живляться рибою

Харчування пов’язане не із суходолом, а з океаном

Холодний клімат протягом усього року

Теплокровні тварини з густим пір’ям та запасами підшкірного жиру

Захист від морозів та холодної океанської води

Півроку панує полярна ніч

Упевнено полюють уночі

Активність продовжується протягом усього року

Варіант 2

1. Орган.

2. Рослинам.

3. Корінь.

4. Харчування – споживання й засвоєння організмом поживних речовин.

Розвиток – формування органів, становлення їхніх функцій в організмі.

Фотосинтез – процес, під час якого рослини за допомогою сонячного світла виробляють органічні речовини.

5. + Під час фотосинтезу рослини поглинають вуглекислий газ і виділяють кисень.

– Процес збільшення маси й розмірів організму називають диханням.

+ Лялечка – одна із стадій розвитку деяких комах.

+ Крокодил – м’ясоїдна тварина.

+ Зимова сплячка допомагає тваринам пережити холодний період.

– Більшість рослин здатні активно пересуватися.

6. Ліворуч: сонячне світло; вуглекислий газ; мінеральні речовини.

Праворуч: кисень; органічні речовини; вода.

7. Пристосування кактусів до середовища проживання

Складові середовища проживання

Пристосування

Назва

Значення

Сухий та спекотний клімат пустель та напівпустель

Накопичують воду в м’ясистих стеблах;

Восковий наліт на стеблах Можуть довго обходитися без води

Листки перетворились на колючки; економно випаровують воду; захист від перегрівання

Варіант 3

1. Живленням.

2. Ростом.

3. Лист.

4. Ріст – процес збільшення маси й розмірів організму.

Розмноження – відтворення організмами подібних до себе.

Обмін речовин – процес перетворення речовин в організмі.

5. Фотосинтез – це процес, притаманний усім рослинам і тваринам.

+ Під час дихання тварини споживають кисень, а виділяють вуглекислий газ.

+ Відтворення живими організмами подібних до себе називають розмноженням.

– Середовище проживання організмів не впливає на їхній ріст і розвиток.

+ Поділ клітини й брунькування – це способи нестатевого розмноження.

– Хижі тварини харчуються насінням і плодами.

6. 1) Ікринка; 2) пуголовок; 3) пуголовок; 4) доросла жаба.

7. Пристосування щук до середовища проживання

Складові середовища проживання

Пристосування

Назва

Значення

Середовище існування – прісні водойми

Зябри;

Обтічна форма тіла;

Замість хутра чи пір’я тіло вкрите

Лускою

Дихають киснем, розчиненим у воді;

Швидко просуваються у воді;

Швидко просуваються у воді

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ

Тема 2. Природні та штучні екосистеми. Природні екосистеми

Варіант 1: 1 г; 2 в; 3 а; 4 в; 5 а, в; 6 а, б, г; 7 б; 8 а, в.

Варіант 2: 1 в; 2 а; 3 г; 4 в; 5 в; 6 а, в, г; 7 а; 8 а, в.

Штучні екосистеми

Варіант 1: 1 б; 2 б; 3 б; 4 в; 5 а, в, г; 6 а, б, г; 7 а, б, г; 8 а, в, г.

Варіант 2: 1 б; 2 г; 3 а; 4 б; 5 а, г; 6 б, в, г; 7 а, в; 8 а, б, г.

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Тема 2. Природні та штучні екосистеми

Варіант 1

1. Ліс.

2. Обприскування дерев отруйними для комах речовинами.

3. Гриб.

4. Органічні добрива – торф, зелені добрива, пташиний послід.

Неорганічні добрива – нітратні добрива, фосфатні добрива.

5. Найродючішим типом грунтів є чорноземи.

До органічних добрив належать гній, пташиний послід, торф.

6. Порівняльна характеристика природних і штучних екосистем

Характеристика

Екосистеми

Природні

Штучні

Створені людиною або такі, що існують у природі

Існують у природі

Створені людиною

Як їх використовує людина

Як джерело ресурсів; зони відпочинку; заповідні території джерело продуктів харчування та промислової сировини;

Як місце проживання; місце відпочинку

Приклади екосистем

Світовий океан;

Ліс, степ;

Прісна водойма

Місто;

Поле, город, сад; парк

7. Квіти – метелик – жаба.

Зелений горошок – миша – хижий птах.

Яблуні – попелиця – жук сонечко.

У ланцюгах живлення на першому місці перебувають рослини, оскільки тільки вони здатні в процесі фотосинтезу з мінеральних речовин, води та вуглекислого газу за допомогою хлорофілу утворювати на сонячному світлі органічні речовини, якими потім живляться тварини.

Варіант 2

1. Гумусом.

2. Родючістю.

3. Пшениця.

4. Екосистема лісу – береза, сосна, білий гриб.

Екосистема саду – яблуня, вишня.

5. Органічні речовини грунтів називають гумусом.

Шкідниками полів, садів та городів є такі комахи, як колорадський жук, довгоносик, сарана, гусінь.

6. Порівняльна характеристика екосистем озера й акваріума

Характеристика

Екосистеми

Озеро

Акваріум

Природна або штучна екосистема

Природна

Штучна

Як їх використовує людина

Для риборозведення; зона відпочинку;

Для риборозведення; джерело прісної води

Предмет для релаксу;

Демонстрація різних видів водних рослин і тварин

Живі організми, які населяють і екосистему

Рослини: очерет, латапя біле, глечики жовті, ряска, осока. Тварини: жаба, рибалочка, лебідь, бобер, водомірка, щука, карась

Водорості, мечоносці, гуппі, телескопи, комети, равлики, личинки комарів

7. Злакові рослини – хом’як – лисиця.

Дощовий черв’як – перепілка – степовий орел.

У харчових ланцюгах живлення на першому місці перебувають рослини, оскільки тільки вони здатні в процесі фотосинтезу з мінеральних речовин, води та вуглекислого газу за допомогою хлорофілу утворювати на сонячному світлі органічні речовини, якими потім живляться тварини.

Варіант 3

1. Торф.

2. Добривами.

3. Клумба.

4. Шкідники – жук-короїд, гусінь, попелиця.

Корисні тварини – дощовий черв’як, шпак.

5. Здатність грунту забезпечувати ріст рослин називають родючістю. До елементів зеленої архітектури належать – клумби, альпійські гірки, альтанки, штучні водойми та фонтани, скульптури.

6. Порівняльна характеристика екосистем лісу й саду

Характеристика

Екосистема

Ліс

Сад

Природна або штучна екосистема

Природна

Штучна

Як їх використовує людина

Як джерело деревини, диких ягід, грибів, лікарських рослин; зони відпочинку; заповідні території

Для вирощування фруктів та ягід

Живі організми, які населяють екосистему

Рослини: дуб, сосна, клен, липа, береза, ліщина, глід, черемха, бузина, терен, конвалія, плющ, лісові суниці, проліска.

Тварини: ведмідь, лось, олень, вовк, лисиця, білка, заєць, їжак, миша лісова, гадюка

Рослини: яблуня, груша, слива, вишня, абрикос, черешня, аргус, смородина, малина, калина, обліпиха. Тварини: кріт, жаба, дрозд, бджола, мурашки, сонечко, турун, хрущ, попелиця

7. Трав’янисті рослини – сарана – комахоїдний птах.

Злакові рослини – миша – хижий птах.

У харчових ланцюжках на першому місці перебувають рослини, оскільки тільки вони здатні в процесі фотосинтезу з мінеральних речовин, води та вуглекислого газу за допомогою хлорофілу утворювати на сонячному світлі органічні речовини, якими потім живляться тварини.

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ

Тема 3. Рукотворні системи Сили та їхнє вимірювання

Варіант 1: 1 в; 2 а; 3 г; 4 в; 5 а, г; 6 а; 7 б, в; 8 а, б.

Варіант 2: 1 б; 2 в; 3 в; 4 а, г; 5 а; 6 в; 7 в; 8 а, в.

Прості й складні механізми

Варіант 1: 1 в; 2 б; 3 г; 4 а; 5 б; 6 г; 7 а, в, г; 8 а, г.

Варіант 2: 1 а; 2 в, г; 3 г; 4 в; 5 б; 6 б; 7 г; 8 а, г.

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Тема 3. Рукотворні системи

Варіант 1

1. Глину.

2. Важіль.

3. Трамвай.

4. Ножиці – важіль; дриль – гвинт; гірська дорога – похила площина.

5. + Для створення механізмів не використовують глину.

– Тертя виникає між тілами, що перебувають на певній відстані одне від одного.

– Екскаватор – це простий механізм.

6. Вітрове скло – зі скла, руль – з металу та пластмаси, кузов – з металу, двері – з металу, покришки та камери колес – зі штучної гуми.

7. Взаємодіють тіла людей, які грають та б’ють по м’ячу (їхні руки) та сам м’яч із повітрям, у якому м’яч літає.

Варіант 2

1. Тяжіння.

2. Гвинт.

3. Вітряки.

4. М’ясорубка – гвинт; сокира – клин; ручка дверей – важіль.

5. – Пластмаса – це природний матеріал, який не використовують для виготовлення машин.

+ Стиснута пружина розпрямляється під дією сили пружності.

+ Мірою взаємодії тіл є сила.

6. Сідло – зі штучної шкіри, руль – з металу, педалі – із пластмаси, покришки та камери колес – зі штучної гуми, багажник – з металу.

7. Взаємодіють тіла людей, які грають та б’ють по м’ячу (їхні ноги), сам м’яч із поверхнею землі, по якій м’яч котиться.

Варіант 3

1. Папір.

2. Динамометром.

3. Елемент живлення.

4. Сходи – похила площина; педаль велосипеда – важіль; сокира – клин.

5. + Для створення машин і механізмів використовують метали.

+ Швидкість тіла може змінюватися під дією сили.

– Прикладом машини є лопата.

6. Вітрове скло – зі скла, двері – з металу, покришки та камери колес – зі штучної гуми, корпус – з металу, руль – з металу та пластмаси.

7. Взаємодіють тіла людей, які грають та б’ють по м’ячу (їхні ракетки), сам м’яч і поверхня землі, на яку м’яч падає після удару по ньому ракеткою.

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ

Тема 4. Біосфера – найбільша жива система. Біосфера та її зміна під впливом людини

Варіант 1: 1 б; 2 а; 3 в; 4 б; 5 а, б, г; 6 а; 7 б, г; 8 б, в, г.

Варіант 2: 1 б; 2 в; 3 б; 4 г; 5 б, в; 6 б; 7 а, в; 8 а, г.

Різноманітність та охорона біосфери

Варіант 1: 1 б; 2 г; 3 в; 4 а; 5 а, б, в; 6 а, в; 7 а, в, г; 8 а, в.

Варіант 2: 1 в; 2 б; 3 б; 4 б; 5 б, в; 6 б, в; 7 а, б; 8 а, в.

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Тема 4. Біосфера – найбільша жива система

Варіант 1

1. Літосфери.

2. Створення заповідників.

3. Підсніжник білосніжний.

4. Біосфера – найбільша екосистема Землі. У ній постійно відбувається кругообіг речовин. Головним джерелом енергії для процесів, що відбуваються в біосфері, є Сонце. Завдяки його світлу й теплу на Землі існує життя.

5. Природоохоронні території – заповідник, національний парк, заказник.

Місця, у яких утримують тварин,- ферма, зоопарк.

6. Роль рослин і тварин у біосфері

Характеристика

Рослини

Тварини

Виробляють органічні речовини

+

Споживають готові органічні речовини

+

Відмерлі рештки руйнуються, утворюючи органічні речовини грунтів

+

+

Виділяють кисень в атмосферу

+

7. Наслідки полювання й рибальства

Полювання і рибальство

Користь для людини:

Шкода для природи:

Джерело білкових продуктів харчування;

Знищення видів тварин та риб;

Відпочинок, корисний для здоров’я;

Забруднення сміттям лісів та водойм;

Вивчення природи рідного краю

Залякування інших видів тварин, на яких не дозволено полювання і

Варіант 2

1. Список рідкісних і зникаючих видів організмів.

2. Національні парки.

3. Махаон.

4. Біосфера – це оболонка Землі, заселена живими організмами. Вона включає в себе всю гідросферу, нижню частину атмосфери і верхню частину літосфери.

5. Руйнування біосфери – полювання, забруднення довкілля, вирубування лісів.

Охорона біосфери – створення заповідників, охорона рідкісних видів організмів.

6. Вплив людини на біосферу

Види діяльності

Позитивний

Негативний

Забруднення довкілля

+

Створення заповідників та інших природоохоронних територій

+

Пропаганда дбайливого ставлення до природи

+

Будівництво міст та шляхів і

+

7. Наслідки будівництва міст і шляхів

Будівництво міст і доріг

Користь для людини:

Шкода для природи:

Люди отримують будинки для проживання та роботи, дороги для пересування;

Знищуються місця проживання рослин та тварин;

Люди отримують робочі місця на будівництві

Машини та механізми, що використовують під час будівництва, забруднюють оболонки Землі;

Варіант 3

1. Біосферою.

2. Заповідники.

3. Лелека.

4. Рослини належать до виробників органічних речовин. Тварини – основні споживачі органічних речовин. Гриби й бактерії руйнують складні речовини загиблих рослин і тварин.

5. Рослини і тварини, що включені,- лебідь малий, пролісок білосніжний.

Рослини і тварини, що не включені,- жук колорадський, комар малярійний, кульбаба звичайна.

6. Види діяльності, дозволені в заповідниках і в лісах, які не перебувають під охороною

Вид діяльності

Заповідник

Ліс

Туризм

+

Влаштування пікніків

+

Фотографування

+

+

Спостереження за рослинами і тваринами

+

+

7. Наслідки роботи заводів

Робота заводів

Користь для людини:

Шкода для природи:

Виробництво товарів;

Використання природних ресурсів;

Працевлаштування людей

Забруднення відходами виробництва всіх оболонок Землі
ВІДПОВІДІ ДО ВИДАННЯ “ПРИРОДОЗНАВСТВО. 6 КЛАС. КОМПЛЕКСНИЙ ЗОШИТ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ”