ВІДПОВІДІ ДО ВПРАВ І ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

ВІДПОВІДІ ДО ВПРАВ І ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

Розділ 1 “Фізика як природнича наука. Методи наукового пізнання”

№ 1. 3. Механічне; теплове; світлове.

№ 2. 1. Так. 3. Ні. 4. 1∙107; 5∙103; 2,5∙103; 4∙102∙ 5. 5 млн молекул. 6. Діаметр молекул не менший ніж 1 нм.

№ 3. 1. Дослід Ньютона; перо та молоток впали на поверхню Місяця одночасно. 2. Однакові. Експериментальним методом. 3. 1-в, 2-а, 3-б.

№ 4. 1. 0,145 м; 1500 м; 2032 м. 2. Масса, m, кг; швидкість, v, м/с; довжина, l, м. 3. Верхня межа – 60 мл, нижня – 2 мл; C = 2 мл. 4. 7,5 мкм; 5,9 Тм; 6,4 Мм. 5. 420 м2; 4,2 ∙ 104 дм2; 4,2 ∙ 106 см2.

5. 1. У випадку вимірювання лінійкою. 2. 1) l = (2,0± 0,5) см, d = (2,5± 0,5) см, h = (4,0±0,5)см; 2) εl = 25%, εd = 20%, εh = 12,5%; 3) результат вимірювання висоти. 3. 11. 4. а) 3; б) 3,1; в) 3,14; г) 3,142; д) 3,1416.

Завдання для самоперевірки до розділу 1

1. а. 2. в. 3. в. 4. б. 5. б. 6. а. 7. б, д. 8. в. 9. а. 10. Мірний циліндр; об’єм; см3; 0,2 см3; 40 см3; 70 см3; 0,2 см3. Термометр; температура; ° С; 0,1 °С; 22 °С; 53 °С; -32 °С. 11. 1-Б; 2-Г; 3-В; 4-Є; 5-А; 6-Д. 12. 2 мм. 13. 60.

Розділ 2 “Механічний рух”

№ 6. 3. а) Так; б) ні. 4. Ід-к = 3 км; Ід-с = 4,5 км; Ік-с = 1,5 км. 5. A(200;100),

В(200; -1400), C(-200; -1400).

№ 7. 1. l = 10 км, smin = 0. 2. а) точка A – коло, точка В – точка, б) точка А – гвинтова лінія, точка В – пряма лінія. 3. а) Відносно потяга – 7,5 м, відносно землі – 407,5 м; б) відносно потяга – 7,5 м, відносно землі – 392,5 м. 4. s = 10 м; не можна. 5. а) l ~ 41 м, s = 26 м; б) l” 82 м, s = 0.7. а) 2,5; б) 4; в) 15.

№ 8. 1. 40 км; 2. 0,55 м/с; 0,45 м/с. 3. 54 км/год = 15 м/с, 16 м/с > 54 км/год. 4. 5 м/с; 30 м/с; 0,012 м/с. 5. 7,2 км/год; 1800 км/год; 0,72 км/год. 6. ≈ 9,5 1012 км.

№ 9. 1. 0,5 год. 2. 54 км. 3. Додому; у ≈1,3 разу. 4. 1 м/с, або 3,6 км/год. 5. Швидше за всіх – третій учень; подолав найбільшу відстань і біг довше за всіх – другий учень. 6. 50 с.

№ 10. 1. Тіла рухалися рівномірно; найшвидше – тіло І. 3. І – пішохід, ІІ – велосипедист, ІІІ – трактор. 4. а) 500 м; б) 50 с; в) 300 м. 5. б) від 0 до 2 с швидкість руху була 15 м/с, від 2 до 6 с – 5 м/с, від 6 до 10 с – 0; в) 50 м. 7. а) 3,5 м/с; б) 2,5 год; г) 25 м.

№ 11. 2. 10 км/год. 3. 70 км/год. 4. а) 10 м/с; б) 12,5 м/с; в) 20 м/с. 5. 700 км/год. 6. 75 км/год. 7. а) 20 с розганявся, 10 с рухався рівномірно, 30 с гальмував, потім зберігав стан спокою; б) 700 м; в) 10 с; г) 42 км/год; 31,5 км/год.

№ 12. 1. 0,75 с. 2. 15 об/с. 3. 5 об/с. 4. 16,7 мс. 5. Якщо рух рівномірний. 6. ≈ 0,67 с.

7. n ≈ 160 об/с; T ≈ 6,3 мс. 9. 42 100 км.

№ 13. 1. 2 см. 2. 2 с. 3. 2 Гц. 4. 480. 6. 12 м.

Завдання для самоперевірки до розділу 2

1. б. 2. г. 3. б. 4. а. 5. в. 6. в. 7. б. 8. г. 9. а. 10. 0,9 м/с; 3,24 км/год. 11. 50 000. 12. 3 км/год. 13. Через 4 с. 14. vmax = 75 км/год, l ≈ 2 км. 15. v2 = 70 км/год; vcep = 80 км/год.

Розділ 3 “Взаємодія тіл. Сила”.

Частина І. Сила. Види сил

№ 14. 2. Земля і вода; дії скомпенсовані. 4. Можна. 5. Від газів, які вилітають із сопла ракети. 7. 5,3 . 103 кг; 2,5 .102 кг; 4,7 кг; 1,5 .104 кг.

№ 15. 1. Ліворуч. 2. 189 г 740 мг. 3. 45 кг. 5. 145,23 г. 8. а) 5300 кг; б) 250 кг; в) 4,7 кг; г) 0,15 кг. 9. а) 5230 г; б) 270,84 г; в) 56,091 г.

№ 16. 1. а) Не зміниться; б) зменшиться; в) збільшиться. 2. 21,5 т, 21,5 г. 4. Якщо середні густини тіл є рівними. 5. Маса меду; = 1,6 разу. 6. З оргскла; у 1,5 разу.

№ 17. 1. Із сосни. 2. 100 л. 3. а) р = 900 кг/м3; б) V = 200 см3; в) m = 2,5 104 кг. 4. Має порожнину; рф = 10,1 г/см3, це менше від густини срібла. 5. 1200 т. 6. Маса повітря більша. 7. 2,7 г/см3; може бути алюміній. 9. 0,4 кг.

№ 18. 2. 300 Н; 0. 3. 120 Н або 20 Н. 5. 1 кН. 6. Так. 7. 20 Н; 80 Н; 120 Н; 180 Н; 8 розв’язків.

№ 19. 1. Стільниця деформується; вгору. 2. 10 см. 3. 2 Н. 4. а) 50 Н/м; б) 20 кН/м; в) 600 кН/м. 5. а) k = 650 Н/м; б) F = 0,8 Н; в) х = 3 м. 6. 168 Н. 7. k1 = 2 кН/м, k2 = 500 Н/м; х1 = 2,5 см, х2 = 10 см. 8. 45 см.

№ 20. 2. Вага діє на стіл. 3. 6 Н. 4. 60 кг. 5. 14,2 Н. 6. 70 Н. 8. 100 г. 9. ≈ 3,1 г/см3, 40 Н/м.

№ 21.1. Ні. 2. Тертя ковзання замінюється рідким тертям. 3. а) 3 Н; б) брусок буде зберігати стан спокою; 2 Н. 4. а) збільшувалась; б) швидкість руху шафи буде збільшуватися. в) 0,25. 5. 5 см.

Завдання для самоперевірки до розділу 3. Частина I

1. г. 2. б. 3. а. 4. б. 5. в. 6. г. 7. в. 8. а. 9.  ВІДПОВІДІ ДО ВПРАВ І ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ сила тертя,  ВІДПОВІДІ ДО ВПРАВ І ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ – сила тяги; F1 = F2.

10. Fтяж = 80 Н, напрямлена вниз; P = 80 Н, напрямлена вниз; N = 160 Н, напрямлена вгору. 11. А-5, Б-3, В-1, Г-4. 12. 40 Н. 13. Воду. 14. 250 кг. 15. 750 Н/м. 16. 8540 кг/м3.

Частина ІІ. Тиск. Закон Архімеда. Плавання тіл

№ 22. 1. Зменшиться. 3. 3 МПа. 4. На 1 м2 грунту трактор діє із силою 45 кН; 67,5 кН. 5. 350 Па; 15 000 Па; 360 Па. 6. 60 кг.

№ 23. 1. Збільшиться; не можна. 3. Збільшиться. 4. На законі Паскаля. 7. 1,6 кг. 8. 400 кг. 10. 1200 Н.

№ 24. 1. 200 Па. 2. 1 МПа. 3. Збільшиться. 4. = 90 см. 5. Тиск однаковий; Fтиску2 > Fтискy1. 7. Так. 8. 80 кг. 9. 24 кН; = 2,4 т.

№ 25. 1. Так. 2. Тиск повітря над поверхнею води в соломинці менший від атмосферного. 4. = 133,3 Па. 5. 73,3 кПа; 700 мм рт. ст. 7. 220 м.

№ 26. 1. Більший. 2. На 2 кПа. 4. 94,6 кПа. 6. 73 гПа. 8. 4 м.

№ 27. 1 а) Fаpх1 = Fapx2 = Fapx3 ; б) Fapx3 < Fapx1 < Fapx2 ; в) Fapx1 < Fapx2 < Fapx3 ; г) Fapx1 = Fapx2 = Fapx3. 2. Щоб на човен почала діяти виштовхувальна сила. 3. 3,2 Н. 4. 1 дм3. 5. 1/4 частина бруска. 6. 6 Н. 7. 5,4 кг; 2700 кг/м3. 8. Закон Паскаля – так; закон Архімеда – ні. 9. 1,4 т. 10. Ні.

№ 28. 1. Так; ні; ні. 2. р4 <р3 <р4 <р2.3. Так. 5. 200 г. 6. Нижній шар – ртуть, середній – вода, верхній – бензин; 1 – пінопластова, 2 – дубова, 3 – сталева. 7. 14 м3, 14 т. 9. А-4, Б-3, В-2, Г-1. 11. 2500 кг/м3, 80 Н, рт = mт/VT, Fapx = Vтppg ; 80 кг, 20 дм3, mт = ртVт, V = Fapx/рpg ; 250 см3, 800 кг/м3, Vт = mтрт, рр = Fapx/gVт.

№ 29. 1. а) 150 МН; б) 145 МН. 2. 900 кг. 3. а) 1 Н; б) 2 Н. 4. Виштовхувальна сила збільшиться; осадка судна зменшиться. 5. Зменшиться на 583 м3. 6. 0,99 кг/м3.

Завдання для самоперевірки до розділу 3. Частина ІІ

1. б. 2. б. 3. б. 4. в. 5. в. 6. а. 7. в. 8. 50 МПа. 9. А-5, Б-3, В-2, Г-1. 10. б, в, а, г. 11. 57,3 кПа. 12. 1020 мм рт. ст. 13. 99 кПа. 14. 15 м. 15. 16 см. 16. 4 мм. 17. 200 см3. 18. 4000 кг/м3.

Розділ 4 “Механічна робота та енергія”

№ 30. 1. Ні; ні. 2. а) Ні; б) ні; в) так, від’ємну; г) так, додатну. 4. 3 м. 5. Сила тяжіння; 200 Дж. 6. 1 м/с. 7. 120 Дж. 9. 200 Дж.

№ 31. 1. Одинадцятикласник. 2. 3,2 кДж. 3. 6 с. 4. Так, зменшиться. 5. 50 кН. 7. 12,5 кВт.

8. 7,5-105 м3. 10. 25 Дж, A=mgh; 15 т, m =A/gh; 0,9 м, h =A/mg.

№ 32. 2. Потенціальна енергія під час зльоту збільшується, під час посадки зменшується, кінетична енергія – навпаки. 3. 24 Дж. 4. 2,5 кДж. 5. 40 см. 6. 2,5 кг. 7. 12,8 Дж. 9. 0,025 м/с. 10. А-5, Б-3, В-2, Г-1.

№ 33. 1. Ні. 3. 250 Дж. 4. 180 Дж. 5. Ek= Ep= 50 Дж. 6. 15 м. 7. 2,4 м. 8. 50 кДж.

№ 34. 1. Хлопчика. 2. 54 Н. 3. 16 кг. 4. 18 кг; 30 кг. 5. 30 см. 6. 3; 2. 7. 20 кг; 350 Н. 8. 2,3 кг.

№ 35. 1. а) Рухомий; б) на 5 см; в) 30 Н. 2. 8 кг; на 12 см. 3. 30 кг; 15 см. 4. 510 Н. 5. mg/4 ; mg/2. 6. m1 = m2 = 1,9 кг.

№ 36. 1. а) Ні; б) ні; в) так. 2. 80 %. 3. 200 кДж. 4. 16 кг. 5. 300 Н. 6. 90 %.

Завдання для самоперевірки до розділу 4

1. в. 2. а. 3. г. 4. а. 5. а. 6. г. 7. а. 8. в. 9. б. 10. 30 кН. 11. т1 = 15 кг; т2 = 10 кг. 12. 60 Н; 10 см. 13. 50 кДж. 14. 128 кг. 15. 80 %. 16. 1 м. 17. 66,7 %. 18. Ep= 75 Дж; Ek= 25 Дж. 19. 25 Н.
ВІДПОВІДІ ДО ВПРАВ І ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ