ВІДПОВІДІ ДО ВПРАВ Розділ 1

ВІДПОВІДІ ДО ВПРАВ Розділ 1

29. 6. 35. Леся Українка. 36. 47. 37. 19. 38. 150 км. 39. 2 год. 40. На 2600 грн. 41. 750 пар. 43. 56 деталей і 84 деталі. 59. 317. 63. 1) на 2475; 2) у 10 разів. 67. 1) 1273; 1277; 1281; 2) 3280; 3279; 3282. 68. 1) 1753; 1751; 1749; 2) 9833; 9834; 9832. 69. 219. 70. 36. 71. V + IV = IX або VI+ IV = X. 74. 333 ∙ 3 + 3 : 3 = 1000. 88. 1) 4 < b < 17; 2) 8 < d < 32; 3) 7 < с <13; 4) 10 < х < 12. 93. 91** > *02*. 97. 1) 9231; 2) 5231. 102. 247; 274; 427; 472; 724; 742. 103. 17 < 48 – 12 – 18 < 24 або 17 < 48 : 12 + 18 < 24. 107. 3 дні. 123. 42 858 кг. 124. 5 грн. 20 коп. 126. 1 999 997. 127. 9125. 129. 2) 13 + b; 3)11 000 + m; 4) 3400 + n. 130. 1) 210 + х; 2) 3870 + y. 131. 160 + y; 480. 132. 37 777. 133. 92 мм. 142. 2664. 165. 1) 24 км/год; 2) 38 км/год. 166. 8 км/год. 169. 1 м 13 см. 170. 6 грн.

90 коп. 171. Перший викачав 24 л, другий – 48 л, третій – 43 л. 172. На першій полиці 42 книжки, на другій – 37, на третій – 39. 173. 499 039. 174. m – (60 + b); 80 кг. 175. Збільшилася на 5 учнів. 178. 2) у + 227; 3) 32 – m; 4) 118 – k. 179. 1) 25 + a; 2) b + 115; 3) 29 – x; 4) 105 – y. 180. 1) 0; 2) 5. 187. 65. 207. Леонід Каденюк. 208. 1) 23 506; 2) 7 861 600. 209. 1) 485 480; 2) 832 191. 213. 86 400. 214. 43 200. 215. 54 км. 216. 96 км. 217. 328 км. 218. 15 грн. 20 коп. 219. 2032 кг. 220. 1) 1; 2) 0; 3) 1. 221. 1) а – будь – яке число; 2) 0; 3) 0 або 1; 4) 5; 5) 0; 6) а – будь-яке число. 223. Так, наприклад, 0 ∙ 7 = 0; 0 < 7. 225. 862. 237. 100х; 3700. 238. 126ab; 63 000. 239. 1) 500х; 13 500; 2) 100pk; 226 000. 243. 1) 10a; 120; 2) 30b; 30 030; 3) 5х; 1070; 4) 3m + 9; 435. 244. 1) 20 m; 4220; 2) 24a; 960; 3) 3х; 420; 4) 10 + 10a; 120. 248. 25 xy; 26 000.
249. 4ab; 1700 кг. 254. 8. 272. 1) 53; 2) 216; 3) 151; 4) 16 129. 273. 1) 84; 2) 13; 3) 16; 4) 27. 274. 1) 11; 2) 15; 3) 5; 7. 275. 1) 14; 2) 6. 276. На 126. 277. На 540. 280. 1) 31; 2) 32; 3) 34; 4) 35. 281. 1) 21; 2) 23; 3) 24; 4) 26. 202. 1) 5; 2) 4; 3) 1; 4) 9. 295. 20 с. 296. 712 км. 297. 105 км/год. 298. 9 грн. 299. 15 ящиків. 300. 1600 кг; 1900 кг. 301. 1170 кг; 1430 кг. 303. 74 км/год. 304. 64 км/год. 305. За 12 год. 306. 30 га. 307. За 4 дні. 308. За 6 хв. 311. Михайло Грушевський. 343. 1) х = a + b; 2) х = m – p. 348. 70a + 80b; 530 км. 350. (х + y) : 2; 11 цукерок. 357. 1800 – 130х; 6 грн. 30 коп. 358. (t – 15) : 3; 6 хв. 381. 1) 47; 2) 19; 3) 29. 382. 1) 11; 2) 78. 384. 1) 8974; 2) 12 303. 385. 1) 290; 2) 10 494. 386. 1) 1145; 2) 1887; 3) 18 633; 4) 333; 5) 971; 6) 475. 387. 1) 1508; 2) 2144; 3) 15 561; 4) 4792; 5) 272; 6) 1991. 388. 1) 4303; 2) 3974. 389. 1) 94 989; 2) 18 907. 390. 1) 6; 2) 24. 391. 1) 4; 2) 278; 3) 40; 4) 15; 5) 27; 6) 72. 392. 1) 5; 2) 47; 3) 10; 4) 1078. 393. 1) 155; 2) 45 л. 394. 20 м. 395. 1) 6; 2) 5; 3) 49; 4) 1. 396. 1) 5; 2) 5. 397. 1) 3; 2) 30; 3) 6; 4) 325. 398. 1) 7; 2) 6. 399. 1) 0; 2) 94. 400. 12. 401. 1) х + z = 5000; 2) х + z > 1395; х – y < 12. 402. 60 с.; 30 с. 403. 200. 404. 1) х = 51; 2) х = 47. 405. На 450 км. 406. 7592 = 975 + 257 + + 6360. 407. 1) 3930 + 3980 = 7910; 2) 2642 = 69 696. 429. 3 год. 430. 3 год. 432. 60 коп. 433. 3 грн. 30 коп. 435. 88 км. 436. 1) 5 год; 2) 6 год. 437. 7 год. 438. 3 год. 439. 1) 110 км; 2) 11 год; 3) 2 год; 4) 42 км/год. 440. 14 км/год. 441. Через 8 хв. 442. 72 км/год. 443. Т = 2m + 15; 45 грн. 444. 2а + + 3b; 1058 виробів. 445. За 3 год. 446. За 4 год. 448. 93 км/год або 77 км/год. 449. 255 км. 451. 20. 453. 26 сторінок. 454. 39 і 156. 455. 13. 456. 1 грн. 57 коп. 457. 1) х = 21; 2) х = 23; 3) х = 8. 458. 39; 36. 459. 30 л і 23 л. 460. 72 вареники; 78 вареників; 83 вареники. 461. 300 кг; 600 кг; 520 кг. 462. Блокнот – 2 грн. 25 коп; зошит – 1 грн. 50 коп, ручка – 4 грн. 50 коп. 465. 1) 8; 2) 6. 472. 8. 473. 6. 474. 16. 475. 24. 476. 120. 477. 24. 478. 8. 479. 9. 480. 1) 3; 2) 4. 481. 9. 487. 216. 488. 8. 489. 625. 490. 1) 25; 2) 20. 492. 756. 493. 56. 494. 60. 495. 13. 496. 10. 501. 36. 504. 177 147. 505. 48. 506. 48. 507. 1) 10 000; 2) 5040. 508. 15 120. 510. 28. 511. 66. 513. 756. 515. 10. 516. 7. 520. 3 грн. 60 коп. 521. 1) Корінь; 2) число. 525. У 3 рази. 526. На 29 км/год. 529. 1 грн. 40 коп. 530. 32 кг. 531. 60 кг; 45 кг. 532. 1350 зошитів; 1250 зошитів. 533. За 35 хв. 534. (830 – а) : 30; 24 кг. 536. За 10 днів. 537. За 7 днів. 538. 1) 3318; 2) 168 130; 3) 19 626; 4) 1 789 000. 539. 1) 7450; 2) 259 212; 3) 85 933; 4) 197 000. 540. 472 кг; 503 кг; 531 кг. 541. Ні. 543. 9 деталей за годину; 864 деталі; 504 деталі. 545. 1) 0; 2) 1. 546. 1) 0; 2) 0. 547. 3. 548. 9. 549. 1) 6; 2) 4. 550. (3а + 2b) : 4; 46 км/год. 566. 42 см. 567. 32 см. 568. АС = 22 см; СВ = 41 см. 569. PQ = 17 см; MP = 21 см;MN = 61 см. 570. СD = 14 см. 572. BC = 9 см; АВ = 36 см. 573. 8 см. 574. KM = 5 км; MN = 10 км; NL = 5 км; KN = 15 км; ML = 15 км. 577. 8 кг. 601. 79 см або 5 см. 602. 6 км або 20 км. 605. 16. 623. 5. 624. 100. 628. 12 см. 629. 5 мм. 636. 540 км. 637. 72 см2. 658. 1), 5) розгорнуті; 2) гострий; 3) прямий; 4), 6) тупі. 660. 1) 3 год; 2) 15 хв; 3) 15 с. 661. 1) 6 год; 2) 30 хв; 3) 30 с. 691. 2) 60°; 3) 90°; 4) 150°; 5) 120°; 6) 60°. 696.∠МОK = 29°. 697. ∠NОK = 60°. 700. 140°. 701. 34°. 703. 112°. 704. 121°. 705. ∠МОK = 35°; ∠KON = 105°. 706. ∠AОB = 40°; ∠BОC = 80°. 708. 40° і 50°. 709. 136°. 713. 1) 115 ∙ 98 = 11 270, або 120 ∙ 98 = 11 760; 2) 408 : 24 = 17. 731. 80°. 732. 140°. 733. 1) 70°; 2) 75°. 735. 1) 26 дм; 2) 11 см. 736. 12 см. 737. 30 – 2а; 8 см. 738. (Р – 16) : 2; 12 см. 739. 25 см. 740. 40 см. 743. 10 см; 12 см; 13 см. 744. 10 см; 20 см; 18 см. 745. 9 см; 18 см; 18 см. 746. 21 см. 747. 1), 3) ні; 2) так. 748. 1), 2) ні; 3) так. 751. 1800 грн.; 2100 грн. 759. (100 – 2b) : 2; 28 м. 760. 11 дм. 761. 1) так; 2) ні. 762. 1) 9 см і 12 см; 2) 7 см і 14 см. 763. 9 дм і 11 дм. 764. Ні, не можна. 765. 4 см. 766. Через 3 год. 779. ВС = 5 см; АС = 4 см; ∠М = 40°. 780. ML = 8 см; ∠А = 50°; ∠В = 20°. 781. 8 см і 12 см. 782. Так; 12 см. 807. 480. 808. 760 см2. 809. 160 см2. 810.144 см2. 811.2116 см2. 813. 96 см2; 171 см2. 814. 1) 17; 2) 9; 3) 15; 4) 270. 815. 1) 503; 2) 18; 3) 213; 4) 200. 816. 200. 817. 36 а; 72 а. 818. 9750 кг. 819. 1) 5 дм; 2) 6 см; 3) 10 мм. 820. 16 см. 821. Ні. 822. Довжина другого прямокутника – 32 см; сторона квадрата – 8 см. 823. 875 м2. 824. 300 дм2. 825. Збільшиться на 40 см2. 826. 25 ц/га. 827. 84 см2. 829. 38 см2; 33 см2. 830. 54 м або 36 м. 831. а = 12 см; b = 17 см; с = 13 см. 832. 208 км; 400 км. 833. 1) а = 157; b = 587; с = 886; d = 1144; 2) а = 102; b = 203; с = 232; d = 816. 849. 1) 136 дм2; 2) 340 см2. 850. 1) 8 см2; 2) 28 см2. 851. 5 дм. 853. 548 см2. 854. 2016. 855. 28. 856. 9 дм. 857. 220 см; 1800 см2. 858. L = 4(a + b + с). 859. 28 800 см2 = 288 дм2. 860. 5600 см2 = 56 дм2. 861. 1) Так, основою є 1000-кутник; 2) ні. 862. 1) ні; 2) так, основою є 125-кутник. 863. 8 см. 864. У 4 рази. 865. 786 г. 866. 3168 см2. 867. 7 годин. 869. О 18 годині. 870. 16 л; 32 л. 871. 40 – (а + 15) = 25 – а. 887. 1728 см3. 888. 120 ц. 889. У 64 рази. 890. У 27 разів. 891. 30 м2. 892. 1) 65 см2; 2) 130 дм2. 893. 4 м. 894. 4 м; 20 м2; 54 м2. 895. 2 м2; 6 м3. 896. 120. 897. 1250 см3; 1750 см3. 898. 2880 см3; 896 см3. 899. 1) 8115; 2) 15 018; 3) 15 008; 4) 17 002; 5) 5 112 217; 6) 8 005 012. 900. 1) 7129; 2) 17 008; 3) 25 012; 4) 8 115 002. 901. 1360 л. 902. 30 т. 903. Другий резервуар містить на 2425 л більше. 904. 4 дм. 905. 21. 906. 3 см; площа поверхні паралелепіпеда на 24 см2 більша за площу поверхні куба.

 ВІДПОВІДІ ДО ВПРАВ Розділ 1

 ВІДПОВІДІ ДО ВПРАВ Розділ 1

1122. 6 грн. 75 коп. 1160. 1) 0,12; 2) 0,0013; 3) 0,03; 4) 0,27; 5) 0,017; 6) 0,437. 1161. 1) 0,07; 2) 0,1427; 3) 0,93; 4) 0,02; 5) 0,823; 6) 0,014. 1166. 1) 48 см; 2) 729 дм2; 3) 9 м. 1187. 1) 2; 3; 2) 40; 41; 42; 43. 1196. 1) 5692; 2) 15 710; 3) 20 897. 1197. 1) 34 дм; 2) 16 см. 1198. 24 см. 1216. 1) 1; 2; 3; 4; 2) 5; 6; 7; 8; 9; 3) 0; 1; 2; 3; 4; 4) 4. 1217. 1) 5; 6; 7; 8; 9; 2) 0; 1; 2; 3; 4; 3) 0; 1; 2; 3; 4; 4) 8. 1223. х + у + z ≈ 23 100. 1224. х + у + z ≈37 270. 1227. 1) 7; 8; 9; 2) 6; 7; 8; 9; 3) 9; 4) 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1264. 37,87 кг. 1265. 25,8 км. 1270. 1) 1,33 + х; 2) 6,69 + с. 1271. 1) 11,59 – х; 2) 1,75 + у. 1272. 1) 4,1; 4,8; 5,5; 2) 10,5; 9; 7,5. 1273. 1) 5,6; 2) 13,4; 3) 21,54; 4) 13,61. 1274. 1) 4,3; 2) 1,6; 3) 11,18; 4) 2,22. 1278. 4,5 см. 1281. 1) 5,05; 2) 5,42. 1282. 1) 4,81 ц; 2) 12,27 ц; 3) 29,97 ц; 4) 125,2 ц. 1283. 1) 4,7 м; 2) 3,05 м; 3) 46,97 м; 4) 3,55 м. 1284. 6 см. 1285. 3 см. 1286. 37,5 кг; 32,4 кг; 39,7 кг. 1287. а = 2,91; b = 5,49; с = 0,78; d = 13,189. 1288. b = 8,6; a = 7,9. 1290. 7,4 грн. 1291. 11,32 км. 1294. 15,825. 1295. 1) збільшиться на 0,3; 2) зменшиться на 0,2; 3) збільшиться на 5; 4) зменшиться на 6,3. 1297. 12. 1298. 10 дм і 15 дм. 1331. 227,05 км. 1337. 57,12 км. 1338. 2,04 км; 5,25 км. 1339. 339 км. 1340. Печиво дешевше на 1,92 грн.; здача дорівнює 20,8 грн. 1341. Цукор дорожчий на 0,42 грн. 1343. 6,9 км. 1345. 79 800 кг. 1346. 62 грн. 64 коп. 1348. 1) 3 год 45 хв; 2) 10 год 5 хв. 1349. 6 м; 6 м; 8 м. 1401. 37,04 т. 1402. 18,24 м2. 1403. 1) 0,6; 2) 2,93; 3) 0,02; 4) 2,055; 5) 0,3; 6) 3,26. 1404. 1) 6,02; 2) 0,95; 3) 0,64; 4) 0,88. 1405. 72,4 км/год. 1406. У 1,125 раза. 1407. 800 км. 1408. 18,6 км/год; 74,4 км; 55,8 км. 1409. 2,8 м. 1411. 52 грн. 20 коп. 1412. 25 грн. 8 коп. 1413. 8,4 ц. 1414. 10,04 м. 1415. 213,3 м2. 1416. 56,7 км. 1417. 1,28 м3. 1418. 62,4 см. 1419. 1) 1,35; 2) 1,34; 3) 0,04; 4) 1,47. 1420. 1) 0,525; 2) 0,25; 3) 9,6; 4) 1,152. 1421. 6; 1,2; 9,6. 1422. 5,33 т; 4,87 т. 1423. 49,91 км. 1424. 3,375 см3. 1425. 1,98. 1426. 16. 1427. 160 деталей. 1428. 25,6. 1431. 196 см2. 1432. 59, 60, 61. 1453. 3,4 год. 1454. 38,5 км/год. 1456. 1) 57,24; 2) 0,29; 3) 23,02; 4) 2,89. 1457. 1) 72,36; 2) 0,27; 3) 31,86; 4) 6,08. 1463. 10,4 см. 1464. 2,5 год. 1465. 56,5 га; 22,6 га. 1466. 41,895 т. 1467. 15,2 грн. 1468. 21,2 грн. 1469. 6 год. 1470. На першій ділянці швидкість була більшою в 1,04 раза. 1471. В 1,25 раза. 1472. 104,28 г. 1473. 1) 5,6; 2) 1,9; 3) 3,6; 4) 6,8; 5) 2,4; 6) 2,04. 1474. 1) 1,35; 2) 5,3; 3) 2,5; 4) 2,5; 5) 1,8; 6) 76. 1475. У 1,5 раза. 1477. 1) 30; 2) 19,56; 3) 3,125; 4) 4,64. 1478. 1) 39; 2) 6,25; 3) 9,6; 4) 1,875. 1479. 0,5 год. 1480. 11,55 км. 1481. 0,2 год. 1482. 4 дм3. 1483. 1) 13,6; 2) 10. 1484. 1) 2,5; 2) 61,5. 1485. 3,6 кг; 6,12 кг. 1486. ВС = 3,5 дм; АС = 5,6 дм; АВ = 6,7 дм. 1487. 17,28 грн. 1488. 61,44 грн. 1489. 14 малих; 17 великих. 1493. 120. 1518. 4500 см2. 1524. 22,5 кг. 1525. 18 кг. 1527. 84. 1528. 2552 ц. 1529. 456 грн. 1530. 45. 1531. 18. 1532. 23,4 км. 1533. 600. 1534. 5900 грн.; 6962 грн. 1535. 2400 л. 1536. 99°; 81°. 1537. 648 ц. 1538. У 2 рази. 1553. 37,6 см. 1554. 102 км. 1555. 120 с. 1556. 50 дет.; 5 дет. 1557. 37,8 см; 88,2 см2. 1558. 10 240 дм3. 1560. 500 кг. 1561. 56 л; 19,6 л. 1562. 750 кг; 120 кг. 1563. На 216. 1564. 560 кг. 1565. 240 км. 1566. 3500. 1567. 850. 1568. 144 кг; 56 кг. 1569. 2000. 1570. 361. 1593. 10 очок. 1594. 74 км/год. 1595. 62,2 км/год. 1596. 4,6 км/год. 1597. 86 км/год. 1598. 4,4 км/год. 1599. 8,6. 1600. 4,6. 1601. 120 ц/га. 1603. 49,26 км/год. 1604. 17,95 км/год. 1605. 43,1. 1606. 18,9. 1607. 1,4 мм. 1610. 18,81 грн. 1611. 54 км/год. 1612. 28 і 84. 1613. 6,5; 10,7. 1614. 16,98 ц/га. 1615. 3,14. 1616. 8 років. 1619. 870. 1685. 27,24 т. 1686. 27 см. 1687. 155,52 см2; 50,4 см. 1688. 8 см; 14,4 см; 13,6 см. 1689. 403,2 дм3. 1690. 473,97. 1691. 15 360 см3. 1692. 27,2 см; 43,35 см2. 1693. За 3,5 год. 1698. На 27,25 см3. 1699. 1) 3,54; 2) 91. 1700. 9,8 км. 1701. Через 2,5 год. 1702. 1) 2,5; 2) 1,24; 3) 2,54; 4) 2,55. 1703. 1) 2,5; 2) 4,8. 1704. 80°; 48°; 52°. 1707. 1) 8,2; 2) 35,2; 3) 19,8; 4) 1,05. 1708. 1) 1,7; 2) 2,8. 1709. 0,6 кг. 1710. 33,36 грн. 1713. 10,3. 1714. 3,9. 1715. 2,5 год. 1716. 1) 138 грн.; 2) 108 грн.; 3) 100,8 грн. 1718. 82,36 км/год. 1719. 67,36 км/год. 1720. 8,4 см; 70,56 см2. 1721. 1) 20,55; 2) 3,804. 1722. 98,7. 1723. 165,2 км. 1724. 31,25 км. 1725. 83,22 км/год. 1726. 2,7 кг; 0,9 кг. 1727. 2,7 т; 2,1 т. 1728. 49. 1729. 54. 1730. 62. 1731. 3,9; 0,8. 1732. 6,8; 20,4. 1733. 3,4 м; 3,4 м; 3,8 м. 1734. 23,4 км/год; 1,8 км/год. 1735. 70 км/год; 84 км/год. 1736. 21,6 см2; 19,2 см. 1737. 10,4 см; 15,6 см. 1738. 300 с. 1739. m = 1,3; n = 0,9; q = 1,62; n = 0,9; k = 1,9; l = 8,54. 1740. 13,1 кг; 18,34 кг; 31,44кг. 1743. Ярослав Мудрий.

Для тих, хто любить математику

4. 492 і 49. 5. 989. 9. На 9. 10. 28. 12. Н-8, А-5, К-2, Г-7, У-1, И-3. 13. Сергій Іваненко, Олексій Петренко, Анатолій Марченко, Тарас Карпенко. 14. 1,5 кг. 17. 1) 8; 2) 24; 3) 24; 4) 8. 18. Зможуть. 19. 2000. 20. 1) 10; 2) 12. 21.  ВІДПОВІДІ ДО ВПРАВ Розділ 1

На 21 %. 27. Через 360 діб. 28. Понеділок.

Відповіді до домашніх самостійних робіт

№ роботи

№ завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

В

А

В

Г

Б

Г

Б

Б

А

В

А

Г

2

Г

Б

Г

Б

В

А

В

Б

А

В

Г

Б

3

В

Б

В

А

Г

Б

В

А

Г

Б

Г

А

4

Б

В

Г

Б

А

В

Г

А

Б

В

Г

Г

5

Г

Б

Б

В

А

В

Г

В

В

Б

А

Б

6

В

Б

Г

А

В

Г

Б

В

А

Г

Б

В

7

В

Г

Б

В

Б

А

Б

Б

А

В

Г

Б

8

Б

В

Г

А

Б

Г

Г

В

Б

Б

А

В

9

В

Г

Г

Б

А

В

Б

В

Б

А

Б

Г


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ВІДПОВІДІ ДО ВПРАВ Розділ 1 - Математика


ВІДПОВІДІ ДО ВПРАВ Розділ 1