Відсотки. Записування відсотків десятковим дробом або натуральним числом

Урок № 54.

Тема. Відсотки. Записування відсотків десятковим дробом або натуральним числом

Мета уроку. Ознайомити з означенням відсотка, уміти записувати відсотки числом.
Обладнання. Таблиця “Відсотки”.

Хід уроку

I. Перевірка домашнього завдання
Учитель з’ясовує стан виконання домашньої роботи. Якщо у когось виникли запитання, то за допомогою учнів і самого учителя дають на них відповіді.

II. Тестові завдання

1. Запиши середнє арифметичне чисел 4, 5, 6:
а) 4; б) 15; в) 5.
2. Сума двох чисел 306. Знайди їх

середнє арифметичне:
а) 1103; б) 153; в) 126.
3. Середнє арифметичне двох натуральних чисел 9. Які це можуть бути числа?
а) 5 і 13; б) 10,5 і 7,5; в) 118 і 0.

4. Знайди 0,2 числа 45:
а) 90; б) 0,9; в) 9.
5. Знайди число, 0,3 якого становить 69:
а) 23; б) 230; в) 20,7.
Учитель забирає зошити, а учням повертає зошити з попередніми роботами.

III. Актуалізація опорних знань
Учитель викликає до дошки учня, решта виконують записи в зошитах.
1. На дошці записано вправи, заповни пропуски:
а) 1 м = … см, 1 см = … м,
б) 1 г = … кг, 1 кг = …ц,
в) 1 га = … а, 1 а = … га,
г) 1 грн. = … коп., 1 коп. = …грн.,
д) 1 дм = … мм, 1 мм

= …дм.
2. Обчисліть:
а) 21 : 100;
б) 7 : 100;
в) 101 : 100;

Г) 500 : 100;

Д) 4700 : 100.

IV. Вивчення нового матеріалу
Учитель пропонує учням ознайомитися з матеріалом підручника стор. 296 § 36 (до абзацу: коли кажуть…).
Бесіда по прочитаному тексту.
Означення відсотка (або процента), яке надруковано курсивом, учні читають і запам’ятовують. Учитель звертає увагу на знак % і з’ясовує, як записати відсотки десятковим дробом або натуральним числом (використовує таблицю “Відсотки”).

V. Осмислення вивченого
Усно: №№ 1613 – 1615.
Письмово (колективно): №№ 1619 (а, г), 11621 (г – д).
Самостійно: № 1623.

VI. Підсумок уроку
Повторюється означення відсотка, знак %, уміння записати відсотки числом.

VII. Домашнє завдання

§ 36, №№ 1619 (б, в), 1621 (а – в), 1628, 1633 (а, в).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Відсотки. Записування відсотків десятковим дробом або натуральним числом - Плани-конспекти уроків по математиці


Відсотки. Записування відсотків десятковим дробом або натуральним числом