Відсотки

Математика – Алгебра

Відсотки

Відсотком називають  Відсотки (0,01) і по­значають 1%. Один відсоток від якої-небудь величини означає 0,01 цієї величини.
Наприклад, 1% від 500 м дорівнює 5 м; 4% від 320 т дорівнюють
 Відсотки (т).
100% деякої величини – це сама вели­чина.
Будь-який десятковий дріб можна записати у відсотках. Для цього його треба помножити на 100:
 Відсотки;  Відсотки;
 Відсотки;  Відсотки;
 Відсотки

class=""/>.
Будь-яке число відсотків можна записати у вигляді десяткового дробу. Для цього треба число відсотків поділити на 100:
 Відсотки;  Відсотки;
 Відсотки;  Відсотки.
Щоб знайти відсотки від числа, треба це число поділити на 100 й помножити на число відсотків. Або: записати відсотки у вигляді десяткового дробу й помножити число на цей дріб.
Наприклад, знайдемо 24% від 80.
І спосіб:  Відсотки.
ІІ спосіб:  Відсотки.
Щоб знайти число за його відсотками, тобто
якщо відомо, скільки відсотків від шуканого числа становить дане число, треба помножити дане число на 100 й поділити на число відсот­ків. Або: записати відсотки у вигляді десяткового дробу й поділити дане число на цей дріб.
Наприклад, знайдемо число, якщо 35% його становлять 14.
І спосіб:  Відсотки.
ІІ спосіб:  Відсотки.
Щоб знайти, скільки відсотків становить одне число від іншого, треба перше число поділити на друге, а одержаний десятковий дріб записати у вигляді відсотків (тобто помножити на 100) або: помножити перше число на 100 і результат поділити на друге число.
Наприклад, треба визначити, скільки відсотків становить 24 від 40.
І спосіб:
 Відсотки Відсотки.
ІІ спосіб:  Відсотки.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Відсотки - Довідник з математики


Відсотки