Відсоткове відношення чисел

Урок № 4 6

Тема. Відсоткове відношення чисел

Мета: спираючись на вміння учнів знаходити відсоткове відношення чисел, навчити знаходити вміст величини у відсотках і розв’язувати задачі, що передбачають ці дії.

Тип уроку: засвоєння знань, вмінь та навичок.

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання

Вибірково перевіряємо зошити (у “слабких” учнів).

Правильні відповіді записуємо за дошкою, і один учень з місця
коротко коментує розв’язання.

Усні вправи

1.

Обчисліть усно:

 Відсоткове відношення чисел

 Відсоткове відношення чисел

 Відсоткове відношення чисел

2. Виразіть у відсотках: 0,02; 0,08; 0,17; 0,56; 0,92.

3. Скільки відсотків становить: 3 м від 5 м; 40 см від їм; 32 г від 2 кг; 2,5 км від 12,5 км;  Відсоткове відношення чиселГрн від 3 грн?

4. Знайдіть: 1 %; 2 %; 3 %; 11 %; 20 %; 60 % від 15.

II. Засвоєння знань

Задача. У 6 класі навчається 30 учнів. На кінець І семестру математику вивчали на достатньому рівні 12 учнів, а на кінець II семестру їх стало 18. На скільки відсотків виросла якість знань учнів?

Розв’язання

@ Зрозуміло, що на попередньому уроці

ми розв’язували схожу задачу, тому:

І спосіб

1)  Відсоткове відношення чисел = 0,4 = 40% – на кінець І семестру;

2)  Відсоткове відношення чисел =  Відсоткове відношення чисел = 0,6 = 60% – на кінець II семестру;

3) 60 % – 40 % = 20 % – на стільки відсотків кращою стала якість знань у 6 класі.

Відповідь. 20 %.

@ Дуже важливо зорієнтувати учнів на те, що цей спосіб не є найкращим, бо ми знаходимо зайві величини. Тому:

ІІ спосіб

1) 18 – 12 = 6 (учнів) – на стільки збільшилась кількість;

2)  Відсоткове відношення чисел =  Відсоткове відношення чисел = 0,2 = 20% – на стільки відсотків виросла якість знань.

Висновок

Щоб знайти, на скільки відсотків збільшилась або зменшилась величина, треба:

А) дізнатися, на скільки одиниць збільшилось або зменшилось значення величини;

Б) обчислити, скільки відсотків становить ця зміна від початкового значення.

III. Формування вмінь

Розв’язування вправ

І рівень (усні вправи)

Виразіть у відсотках зміну величини:

А) від 2 кг до 3 кг; б) від 2 кг до 4 кг; в) від 2 кг до 5 кг;

Г) від 100 м до 96 м; д) від 100 м до 105 м; є) від 120 м до 200 м.

II рівень (письмові вправи)

1. Виразіть у відсотках зміну величини:

А) від 1 грн до 80 к.; б) від 25 ц до 3 т; в) від 4000 кгдо 5 т; г) від 1 год до 30 хв.

2. Першого дня в магазині продали 250 кг капусти, а другого -230 кг. На скільки відсотків менше продали капусти другого дня, ніж першого?

А) Ціна товару 150 грн. Знайдіть ціну товару після двох послідовних знижень, якщо перше було на 10%, а друге – на 5 %.

Б) Ціну на товар, що коштував 150 грн, спочатку зменшили на 20 %, а потім нову ціну збільшили на 20%. Знайдіть ціну товару після двох переоцінок.

В) Ціну на товар, що коштував 100 грн, знизили на 20 %. На скільки відсотків треба підняти нову ціну, щоб отримати початкову?

Розв’язання задачі 3(а)

1) 100 % – 10 % == 90 % – становить нова ціна від 150 грн;

2) 90 % = 0,9; 150 – 0,9 = 135 (грн) – нова ціна, після першої знижки;

3) 100 % – 5 % = 95 % – друга нова ціна від попередньої;

4) 95 % = 0,95; 135 – 0,95 = 128,25 (грн) – нова, друга ціна.
Відповідь. 128,25 (грн).

Додатково

Ціну на товар знизили на 20 %, а потім підвищили на 20 %. Чи змінилась ціна товару порівняно з тим, якою вона була до зниження?

IV. Підсумок уроку

Логічні вправи

Яке число пропущено?

 Відсоткове відношення чисел

10%

 Відсоткове відношення чисел

 Відсоткове відношення чисел

 Відсоткове відношення чисел

 Відсоткове відношення чисел

V. Домашнє завдання

1. Виразіть у відсотках зміну величини:

А) від 1 м до 1 м 80 см; б) від 2,5 кг до 2 кг; в) від 4 ц до 800 кг; г) від 25 грн до 24 грн.

2. Ціну на товар, що коштував 150 грн., спочатку підвищили на 20 %, а потім нову ціну знизили на 20 %. Знайдіть ціну товару після двох переоцінок.

3. Повторення. Порівняйте значення виразу: 22,592 : 32 – 0,248 і 1,25 – 541 – 675,802.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Відсоткове відношення чисел - Плани-конспекти уроків по математиці


Відсоткове відношення чисел