Відстань між точками

Геометрія

Декартові координати на площині

Відстань між точками

Якщо  Відстань між точками,  Відстань між точками – довільні точки і AB відстань між ними, то
 Відстань між точками або
 Відстань між точками.
У випадку, коли точка B збігається з початком координат  Відстань між точками, отримуємо:
 Відстань між точками.
Рівнянням фігури на площині в декартових координатах називається рівняння з двома змінними x і y, яке задовольняють координати будь-якої точки фігури й тільки вони.
Відстань між точками - Довідник з геометрії


Відстань між точками