Відтворення продуктивних сил

Відтворення продуктивних сил – процес безпосереднього відновлення всіх елементів продуктивних сил у їх взаємодії. До основних елементів даної системи належать людина (а до кінця XIX ст. – робоча сила), засоби праці, предмети праці, використовувані людьми сили природи, форми і методи організації виробництва (з початку XX ст.), наука (з середини 50-х XX ст.), інформація (з середини 70-х XX ст.). У процесі В. п. с. виникають закони розвитку та функціонування даної системи, а загалом відтворення цієї системи підпорядковується всезагальним, загальним, специфічним,

стадійним та іншим законам. Своєю чергою, такі закони пронизані внутрішніми суперечностями, а внаслідок взаємодії їх суперечливих сторін відбувається розвиток законів та закономірностей системи продуктивних сил. В. п. с. відбувається у незмінному і розширеному масштабах. Внаслідок розширеного відтворення В. п. с. виникають суспільна, техніко – економічна та організаційна форми розвитку продуктивних сил. Поява нових елементів у системі продуктивних сил та вдосконалення традиційних можлива лише в умовах їх розширеного відтворення. В Україні у 90-х XX – на початку XXI ст. відбулось значне руйнування системи продуктивних сил, внаслідок чого збільшився розрив між нашою країною і країнами ЄС.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Відтворення продуктивних сил - Економічний словник


Відтворення продуктивних сил