Відтворення технологічного способу виробництва

Відтворення технологічного способу виробництва – постійно повторюваний процес функціонування й розвитку продуктивних сил і техніко – економічних відносин у їх органічній єдності та взаємодії відповідно до законів технологічного способу виробництва. Кожна зі сторін технологічного способу виробництва є складною системою з багатьма елементами і зв’язками між ними (див. Техніко – економічні відносини). У процесі відтворення продуктивних сил між окремими елементами системи встановлюються стійкі причинно-наслідкові зв’язки

(кількісно-якісні та ін.), що відповідають вимогам економічних законів. Найщільніші ці зв’язки між засобами і предметами праці, засобами виробництва і людиною – працівником, засобами виробництва і використовуваними людьми силами природи. їх можна класифікувати, наприклад, як закон відповідності робочої сили засобам виробництва тощо. Порушення цих законів знижує ефективність функціонування та розвитку не лише продуктивних сил, а й усієї економічної системи. В. т. с. в. означає насамперед відновлення економічних зв’язків (спеціалізації, кооперування та ін.) між підприємствами, галузями, регіонами,
іншими країнами, а отже, всіх форм суспільного поділу праці. Розширене В. т. с. в. у країнах з неоднаковим рівнем економічного розвитку передбачає різний рівень розвитку машинного та автоматизованого виробництва, витіснення ручної праці. В розвинених країн світу домінує такий тип В. т. с. в., як розвиток автоматизованого і напівавтоматизованого виробництва, в Україні – розвиток машинного виробництва та технологічного способу виробництва, що базується на ручній праці. Закономірністю В. т. с. в. в умовах НТР є випереджувальний розвиток автоматизованого виробництва і водночас зниження частки інших технологічних способів виробництва. Закономірністю відтворення продуктивних сил має стати випереджувальний розвиток основної продуктивної сили – людини, її фізичних, розумових, організаторських і творчих здібностей, розширене відтворення людини – власника. Закономірністю розширеного відтворення техніко – економічних відносин є випереджувальний розвиток одиничного поділу праці насамперед на інтернаціональній основі. В основі цих процесів – дія закону суспільного поділу праці. Після розпаду СРСР та внаслідок глибокої економічної кризи в Україні техніко – економічні зв’язки, в т. ч. раціональні, були значною мірою зруйновані.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Відтворення технологічного способу виробництва - Економічний словник


Відтворення технологічного способу виробництва