ВІДХОДИ ПРОМИСЛОВІ

Екологія – охорона природи

ВІДХОДИ ПРОМИСЛОВІ – рештки сировини, матеріалів або напівфабрикатів, що утворюються під час виготовлення продукції і які втратили свої корисні властивості в процесі фіз.-хім. переробки. Деякі види В. п. можна піддавати реутилізації.

Основними джерелами утворення багатотонних В. п. в Україні є понад 3,5 тис. підприємств видобувної, переробної, металургійної та хім. пром-сті. Так, близько 95 % загальних обсягів гірничих відходів утворюється на 22 гірничовидобувних підприємствах країни (всього близько 1 млрд

т відходів щорічно). На 125 металургійних підприємствах утворюється понад 20 млн т шлаків, зокрема в Луганській обл. 8,2 %, Дніпропетровській – 38,7, Донецькій – 42,4, Запорізькій – 9,1%. Найпотужнішими джерелами утворення золошлакових відходів є теплові електростанції. Відходи 25 великих електростанцій досягають 13,4 млн т. В Україні діє 25 вуглевидобувних та

Збагачувальних об’єднань, на яких утворюється близько 81,3 млн т відходів. Загалом у країні триває процес нагромадження відходів, заг. обсяги яких у розрахунку на 1 км2 перевищують ЗО тис. т. У Донбасі, Придніпров’ї практично вичерпані можливості

складування відходів. На Донеччині, яка займає 4,4 % площі території України, сконцентровано 25 % усіх відходів. В. п. уже зараз можуть відігравати важливу роль у задоволенні потреб пром-сті буд. матеріалів у сировині. Причиною незадовільного використання відходів є відсутність економічних важелів щодо стимулювання їх використання та недосконалість законодавчих актів щодо відповідальності за невикористання відходів, що негативно впливає як на економіку України, так і на стан довкілля.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


ВІДХОДИ ПРОМИСЛОВІ - Довідник з екології


ВІДХОДИ ПРОМИСЛОВІ