Вигода від торгівлі

Вигода від торгівлі – зростання добробуту країни або світової економіки загалом внаслідок міжнародної торгівлі. Джерело В. від т. – можливості посилення міжнародної спеціалізації виробництва та обмін товарами і послугами між країнами. За відсутності зовнішньої торгівлі промислово розвиненим країнам, за підрахунками фахівців, довелося б збільшити витрати виробництва у промисловості щонайменше у 1,5 – 2 рази.
Вигода від торгівлі