ВИГОТОВЛЕННЯ РОЗЧИНУ

ДОСЛІДЖУЄМО НА УРОЦІ ТА ВДОМА

ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД 5

Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин

Речовини та обладнання: терези, аркуш паперу, мірна посудина, 2 хімічні стакани на 250 мл, мірна ложечка для набирання сипучих речовин, скляна паличка, цукор, дистильована вода.

Розрахунки.

Завдання 1. Виготовити розчин цукру масою 50 г з масовою часткою розчиненої речовини 10 %.

Дано:

Маса розчину m = 50 г

Масова частка ω = 10 % = 0,1

Mрозчиненої речовини = ?

Mрозчинника = ?

Розв’язання:

 ВИГОТОВЛЕННЯ РОЗЧИНУ src="/image/2/image021_21.jpg" class=""/>

Визначимо масу розчиненої речовини:

Mрозчиненої речовини = ω • mрозчину = 0,1 • 50 г = 5 г

Визначимо масу розчинника:

Mрозчинника = 50 г – 5 г = 45 г

Відповідь: mрозчиненої речовини = 1 г, mрозчинника = 19 г.

Завдання 2. Виготовити водний розчин цукру з масовою часткою розчиненої речовини 8 %, взявши для цього воду об’ємом 184 мл.

Дано:

Об’єм розчину V = 184 мл

Густина ρ = 1 г/мл

Масова частка ω = 8 % = 0,08

Mрозчиненої речовини = ?

Mрозчинника

= ?

Розв’язання:

 ВИГОТОВЛЕННЯ РОЗЧИНУ

Визначимо масу розчину:

Mрозчину = 184 мл • 1 г/мл = 184 г

Визначимо розчиненої речовини:

Mрозчиненої речовини = ω • mрозчину = 0,08 • 184 г = 14,72 г

Визначимо масу розчинника:

Mрозчинника = 184 г – 14,72 г = 169,28 г

Відповідь: mрозчиненої речовини = 14,72 г, mрозчинника = 169,28 г.

Висновки

1. Виготовлення розчинів потребує проведення математичних розрахунків.

2. Для виготовлення розчину порції твердих речовини зважують на терезах.

3. Для відмірювання порції розчинника використовують мірний посуд.

4. Під час виготовлення розчину ретельно перемішують його компоненти.

№ 1. Зважування твердої речовини проводять на терезах.

№ 2. Необхідний об’єм води відміряють мірним циліндром та обережно по паличці для перемішування виливають її у посудину з сіллю. Перемішуємо суміш скляною паличкою.

№ 3. Прискорює розчинність багатьох твердих речовин підвищення температури.

№ 4. Послідовність дій із виготовлення водного розчину з певною масовою часткою розчиненої речовини:

1

В

2

Г

3

А

4

Б

№ 5. У переліку посуду і приладів, необхідних для виготовлення розчинів, є зайвим: лінійка, лабораторний штатив, реторта.

№ 6. Обчисліть об’єм води, необхідної для виготовлення розчину масою 4 г з масовою часткою харчової соди 8 %.

Дано:

Маса розчину m = 4 г

Масова частка ω = 8 % = 0,08

Маса води mводи = ?

Розв’язання:

 ВИГОТОВЛЕННЯ РОЗЧИНУ

1. Визначимо масу солі:

Mсолі = ω • mрозчину = 0,08 • 4 г = 0,32 г

2. Визначимо масу води:

Mводи = 4 г – 0,32 г = 3,68 г

Відповідь: mводи = 3,68 г.

№ 7. У столовому оцті масова частка етанової кислоти 9 %. Для виготовлення соусу до салату рекомендовано використовувати оцет масовою часткою кислоти 4 %. Як зі столового оцту виготовити 50 г такого розчину?

Дано:

Маса розчину m = 50 г

Масова частка ω1 = 9 % = 0,09

Масова частка ω2 = 4 % = 0,04

Маса води mводи = ?

Розв’язання:

 ВИГОТОВЛЕННЯ РОЗЧИНУ

Визначимо масу розчиненої речовини у розчині, який потрібно приготувати:

Mрозчин. речов. = 50 г • 0,04 = 2 г

Визначимо масу розчину з масовою часткою оцту 9 %, який має 2 г речовини:

 ВИГОТОВЛЕННЯ РОЗЧИНУ

Визначимо масу води:

Mводи = 50 г – 22,2 г = 27,8 г

II варіант

Визначимо масу розчиненої речовини у розчині, який потрібно приготувати:

Mрозчин. речов. = 50 г • 0,04 = 2 г

Визначимо масу води:

 ВИГОТОВЛЕННЯ РОЗЧИНУ

Відповідь: маса 9 %-ного оцту 22,2 г, потрібно додати 27,8 г води.
ВИГОТОВЛЕННЯ РОЗЧИНУ