ВІКАРИЗМ

Екологія – охорона природи

ВІКАРИЗМ – явище заміщення одного виду або іншої таксономічної одиниці близькими до них видами чи одиницями у просторі (просторовий, геогр. В.), що живуть у різних умовах (екол. В.) або в різний час (сезонний В.).
ВІКАРИЗМ