ВИКИД БІОЛОГІЧНО ДОПУСТИМИЙ

Екологія – охорона природи

ВИКИД БІОЛОГІЧНО ДОПУСТИМИЙ – забруднення природного середовища, що не спричинює зміни у видовому складі живих організмів та їх чисельності.
ВИКИД БІОЛОГІЧНО ДОПУСТИМИЙ