Вікна

ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ І КОМП’ЮТЕР

§ 9. Вікна

 ВікнаКомп’юшку, як можна переглянути вміст папки?

 ВікнаСлушне запитання. Для перегляду вмісту папки потрібно встановити на неї вказівник і двічі натиснути ліву кнопку миші.

Кожна папка відкривається у своєму вікні. Вікно – це область екрана, обмежена прямокутною рамкою, у ній відображається вміст папки, або відкрита програма, або комп’ютерний документ.

Розгляньмо основні об’єкти вікна.

 Вікна

 Вікна

class=""/>З кнопками керування вікном я вже знайомий. За допомогою їх можна закривати вікно, змінювати його режим відображення, згортати. Розгляньмо пам’ятку з призначенням кожної кнопки.

 Вікна

 ВікнаУсе правильно. Вікна можна відкривати і закривати, згортати, змінювати їх розміри та розташування на екрані.

Якщо ти хочеш навчитися виконувати операції над вікнами, то ознайомся уважно з повідомленням, яке я для тебе підготував.

Якщо для вікна встановлено віконний режим відображення на екрані, то користувач може змінити його розміри. Для цього

потрібно встановити вказівник на одну з його меж або в один з кутів так, щоб він набув вигляду двонапрямленої стрілки, і, натиснувши ліву кнопку миші, змінювати розмір вікна в зазначеному напрямі.

 Вікна

Якщо розміри вікна замалі для відображення повного вмісту, то у вікні з’являються вертикальні та горизонтальні смуги прокручування.

 Вікна

1 – кнопка зі стрілкою. Натиснення на цю кнопку зміщує перегляд об’єктів у вказаному напрямі;

2 – повзунок смуги прокручування. Його переміщення дає змогу переглянути вміст вікна;

3 – вертикальна смуга прокручування;

4 – горизонтальна смуга прокручування.

Також у віконному режимі можна змінювати розташування вікна на екрані.

 Вікна

 Вікна Рядок заголовка вікна завжди повідомляє нам назву папки, зміст якої відображено у вікні.

 Вікна

Наприклад, у наведеному рядку заголовка вікна видно назву папки уроки, а літера на початку напису вказує ім’я носія даних, на якому створено цю папку. Кожний комп’ютерний носій даних має своє ім’я. Воно складається з літери англійського алфавіту і двокрапки.

Наприклад,

С:

D:

 ВікнаЯ зрозумів. Вміст кожної папки відтворюється у відповідному вікні, що має такі об’єкти:

– Рядок заголовка вікна. У ньому зазначено ім’я комп’ютерного носія та папки, вміст якої показано в цьому вікні;

– Робоча область. У ній відображено файли і папки, що зберігаються в цій папці;

– Кнопки керування вікном для здійснення керування;

– Смуги прокручування для повного перегляду вмісту вікна.

А для чого потрібна панель інструментів?

 ВікнаЗа допомогою панелі інструментів можна виконувати різні операції над файлами і папками: змінювати їх вигляд, вилучати, здійснювати пошук, скасовувати попередні дії та інше.

 Вікна

Наприклад, за допомогою кнопки ВікнаМожна з вкладеної папки повернутися до перегляду елементів попередньої папки, тобто папки, у якій міститься ця вкладена папка.

Запитання та завдання від Комп’юшка

1. Поясни, що таке комп’ютерне вікно.

2. Назви основні об’єкти вікна.

3. Поясни призначення Рядка заголовка.

4. Назви ім’я папки за заголовком вікна.

5. Поясни призначення смуг прокручування.

6. Назвіть по черзі операції, які можна виконувати над вікном папки.

7. Опиши дії, які потрібно виконати для відкриття папки, а також для повернення в попереднє вікно.

8. Виконай запропоновані дії:

1. Відкрий папку Учням, розміщену на Робочому столі.

2. Відкрий вкладену папку Загадки.

3. Прочитай загадки і знайди на них відповіді (для цього потрібно відкрити файли, ознайомитися з вмістом і закрити їх).

4. Повернися в папку Учням.

5. Зміни розміри вікна папки, щоб воно займало половину екрана.

6. Перемісти вікно в іншу половину екрана.

7. Закрий вікно.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


Вікна - Інформатика


Вікна