Виконавчий директор

Виконавчий директор – посадова особа в компанії, яка здійснює практичне управління організацією і розпоряджається у межах своїх повноважень відповідними ресурсами. В. д. виконує функції управління з питань виробництва, фінансів, персоналу, маркетингу та ін. Невиконавчі директори входять до складу ради директорів, беруть участь у розробці політики компанії, плануванні, але безпосередньо не задіяні в управлінні, не розпоряджаються ресурсами організації. Такі директори переважно формулюють свої пропозиції та оцінки під час засідань ради директорів.
Виконавчий директор