Використання сполучників у простому й складному реченнях: сполучники сурядності й підрядності

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

СПОЛУЧНИК

& 37 Використання сполучників у простому й складному реченнях: сполучники сурядності й підрядності

1. Які члени речення називаються однорідними?

2. Які за значенням сполучники служать для зв’язку однорідних членів речення?

3. Які речення називаються складними?

4. Які за значенням сполучники зв’язують рівноправні частини складного речення?

5. У якому складному реченні вживаються сполучники підрядності?

295

1. Прочитайте текст. Випишіть однорідні члени речення, поєднані

сполучниками сурядності.

Планетою людей назвав нашу Землю французький льотчик і знаменитий письменник Антуан де Сент-Екзюпері. Справді, люди – найдивовижніші та найпрекрасніші живі істоти на земній кулі. Не можна не відчувати ніжності до людей, уявивши їхню беззахисність перед обличчям велетенського Космосу. Не можна не відчувати гордості за людей, бо саме вони літають вище від птахів, плавають краще від риб, сильніші, швидші, витриваліші від усіх інших істот.

Не можна не тривожитися за людей,

коли бачиш, як легко вони іноді вбивають одне одного або витрачають свої сили та здібності на виготовлення знарядь знищення собі подібних (За Р. Арцишевським).

2. Випишіть складні речення, що відповідають схемам:

 Використання сполучників у простому й складному реченнях: сполучники сурядності й підрядності

3. Визначте, які сполучники за значенням ужиті в цих реченнях. Обгрунтуйте відповідь.

П’ятирічний Вітя питає в батька:

– Тату, а ти знаєш, на скільки вистачає одного тюбика зубної пасти?

– Не знаю, синку.

– На весь коридор, залу й половину балкона…

 Використання сполучників у простому й складному реченнях: сполучники сурядності й підрядності

296

1. Доповніть речення. Запишіть їх.

1. Ні ви, ні ваші друзі не читали…. 2. Як корабель назвеш, так він і… . 3. Людина досягає гідного розвитку, якщо вона дбає не тільки про матеріальні речі, а й про… . 4. … нам смакує, а також лікує від застуди. 5. Керамічні горщики не тільки красиві, але й дуже… .

3. Які сполучники сурядності використані в записаних реченнях?

297

Складіть і запишіть висловлювання (п’ять-шість речень) на тему “Не можна не захоплюватися здатністю людини пізнавати та змінювати навколишній світ, але…”, використавши протиставні сполучники сурядності.

Добірні зерна мови

І льоду серед зими не випросиш – про скупу людину.

Яся. Бабусю, чому так кажуть: “У нього й льоду серед зими не випросиш”? Льоду ж взимку скільки завгодно…

Бабуся. Отож-бо! Коли вже й льоду взимку хтось не хоче дати, то таки він дуже скупий.

Дмитрик. А цікавий вислів є в нашій мові про щедру людину, яка завжди поділиться: останню сорочку з себе зніме й віддасть.

298

Випишіть розділові сполучники. Складіть із ними речення (усно).

І, зате, та, або, чи, а, але, ще й, чи то… чи то, хоч… хоч, притому, причому, не то… не то.

Сполучники підрядності

Група сполучників підрядності

Приклади

Причинові

Бо, тому що, через те що, оскільки, затим що

Часові

Ледве, тільки, щойно, як, як тільки, після того як, коли

Умовні

Якщо, якби, як, аби, коли б, як тільки

Мети

Щоб, для того щоб, аби, з тим щоб

Допустові

Хоч, дарма що, незважаючи на те що, хай, нехай

Порівняльні

Як, мов, наче, неначе, ніби, нібито, начебто, мовбито, що

Міри і ступеня

Аж, що аж, що й

Наслідковий

Так що

З’ясувальні

Що, щоб, як, ніби

299

Спишіть речення. Напишіть над кожним сполучником підрядності – групу, до якої він належить.

1. І самий смисл буття чи не в тому, щоб пити красу цих – ночей, жити у мудрій злагоді з природою? 2. Віки промовляють до нього в цей опівнічний час, коли над тихими вуличками панує червона сторожкість неба та спокійна ясність собору. 3. Воно ж і не до сміху, бо хлопців і справді в селі мало позоставалось. 4. Всі були чогось не в настрої, наче пересварилися між собою. 5. Якщо Леся взяла це на себе, діти будуть доглянуті. 6. Тоня, схилившись до брата в таємничості, щось зашепотіла над вухом, хоч про її тайни тут вже всі знають. 7. “Обидва ви, здається, облизня впіймали, так що раджу помиритись”, – усміхнувся Іван (3 творів О. Гончара).

300

Випишіть прислів’я, у яких є сполучники підрядності.

1. Одна рада добре, а дві ще краще. 2. Добре там живеться, де добре сіється і жнеться. 3. Ти йому слово, а він тобі десять. 4. Хвалилася синиця, що море запалить. 5. М’яко стеле, та твердо спати. 6. Так говорить, наче з писаного читає. 7. Його всякий знає як облупленого. 8. Доки здоров’я служить, то чоловік не тужить.

301

Складіть речення зі сполучниками підрядності різних груп, орієнтуючись на таблицю з рубрики “Запам’ятаймо!”, що на с. 161 (по одному на кожну групу).

302

1. Прочитайте текст. Випишіть із тексту речення, у яких є сполучники сурядності та підрядності.

Побувайте в одному з лондонських парків – Кенсингтонському саду, і ви неодмінно побачите бронзову фігурку маленького хлопчика. Його звати Пітер Пен.

Стоячи на підвіконні третього поверху будинку, де жила його сім’я, Пітер дивився на дерева. Як тільки він зрозумів, що бачить краєчок Чарівного Саду, усе інше вилетіло в нього з голови. Безтурботно відштовхнувшись від підвіконня, він полетів до саду над кронами дерев, будинками і банями церков.

Хто знає, може, кожний із нас полетів би, якби мав таку певність і віру, яку мав того вечора Пітер Пен.

Приземлившись на пташиний острів, Пітер до смерті налякав нічних мешканців Саду. Старий мудрий ворон Соломон повідав хлопчикові, що відтепер той житиме на цьому острові й буде і Птахом, і Людиною…

 Використання сполучників у простому й складному реченнях: сполучники сурядності й підрядності

Цю чарівну поетичну казку про Пітера Пена склав на початку минулого століття шотландський письменник Джеймс Баррі (За Л. Гамбургом).

2. За визначений час одна група складає речення зі сполучниками

Сурядності, а друга – зі сполучниками підрядності. Для перевірки групи обмінюються виконаними завданнями. Правильність виконаного завдання оцінює вчитель.

Мудре слово

– Добрий сусід часом ближчий за родича (Народна творчість).

– Коли сусід як мід (мед), то проси його на обід (Народна творчість).
Використання сполучників у простому й складному реченнях: сполучники сурядності й підрядності