ВИПАДКОВІСТЬ СОЦІАЛЬНА

ВИПАДКОВІСТЬ СОЦІАЛЬНА (політична, економічна) – непередбачені, такі, що виникають унаслідок внутрішніх причин, самоорганізуються і самоуправляються, явища та процеси, самостійний елемент (властивість) соціального життя, який впливає на нього конструктивно (позитивно) або деструктивно (негативно).
ВИПАДКОВІСТЬ СОЦІАЛЬНА