Випадок

Випадок – юридичний факт, за умови існування якого особа може бути звільнена від відповідальності, оскільки відсутня вина її. Простий В.- обставина, яка зробила неможливим виконання або належне виконання зобов’язання. Кваліфікований В. тягне за собою звільнення від відповідальності лише за умови конкретно визначених обставин.
Випадок