Виплата дивідендів

Фінансовий ринок

СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ

Виплата дивідендів – видача або перерахування власнику цінного папера дивідендів, що розподіляються за рахунок чистого прибутку.
Виплата дивідендів