Виріб

Виріб – одиниця промислової продукції, кількість якої визначається в штуках або екземплярах (примірниках).
Виріб