Виробництво продукції на душу населення

Виробництво продукції на душу населення – показник, що характеризує рівень розвитку народного господарства у співставленні з кількістю населення. Найбільш точно визначає рівень продуктивності суспільної праці у тій чи іншій країні ступінь розвитку її продуктивних сил, ефективність форм власності та господарського механізму. Показник В. п. над. н. визначають як відношення обсягів валового внутрішнього продукту, національного доходу та інших макроекономічних величин до середньорічної чисельності населення.
Виробництво продукції на душу населення