Виробник

Виробник – підприємство, фірма, компанія, організація або установа, а також окремий підприємець (фізична особа), які виробляють товари, надають послуги або виконують роботи для споживачів та інших виробників.
Виробник