ВИТІСНЕННЯ

Екологія – охорона природи

ВИТІСНЕННЯ – заміщення одного екол. близького виду іншим внаслідок створення умов, сприятливих для експансії одного з видів. Може також зумовлювати вимирання витісненого виду.
ВИТІСНЕННЯ