Витрати конкуренції

Витрати конкуренції – надлишкові витрати, пов’язані з конкуренцією, які не можна виправдати з погляду інтересів суспільства (наприклад, надмірна реклама).
Витрати конкуренції