Витрати непередбачені

Витрати непередбачені (расходы непредвиденные) – непередбачені позабалансові витрати, пов’язані з псуванням обладнання, транспортних засобів, зі сплатою штрафів, а також зумовлені стихійним лихом.
Витрати непередбачені