Витрати переливу

Витрати переливу (побічні витрати) – витрати виробництва товарів і послуг, які несуть не виробники і споживачі, а суспільство загалом без будь-якого відшкодування.
Витрати переливу