Витрати постійні

Витрати постійні – витрати, величина яких не змінюється залежно від зміни обсягу виробництва: оплата зобов’язань за облігаційними позиками, рентні платежі, частина відрахувань на амортизацію обладнання і споруд, страхові внески, зарплата вищого керівного персоналу і стипендія майбутнім спеціалістам. Постійні витрати підлягають оплаті навіть в умовах простою фірми.
Витрати постійні